Právní předpisy Tisk

Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně chmele 325/2004 Sb.

Příloha 1 vyhlášky 325/2004 Sb. - seznam katastrálních území, která tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy

zákon 97/1996 Sb.

prováděcí předpis 318/2000 Sb.


Český překlad hlavních právních předpisů upravujících chmel v EU
Přehled a plný text těchto nařízeních je možné nalézt zde.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky. (obsahuje článek 68, Zvláštní podpora, Kapitola 5)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, jednotné nařízení o společné organizaci trhů.

Nařízení Komise č. 1295/2008
Nařízení Komise č. 1299/2007
Nařízení Komise č. 495/2007
Nařízení Komise č. 1850/2006
Nařízením Komise (ES) č. 1557/2006
Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005
Nařízení Komise č. 1351/72
Nařízení Komise č. 776/73 (zrušeno)
Nařízení Rady č. 1784/77
Nařízení Komise č. 890/78
Nařízení Komise č. 3076/78
Nařízení Rady č. 1098/98
Nařízení Komise č. 609/99
Nařízení Komise č. 3077/78


Současný německý zákon o chmelu
Bavorská prováděcí vyhláška k německému zákonu o chmelu