Rubín Tisk
Hořké látky
Veškeré pryskyřice 22-27 % w/w

rubin_prurez

Foto: Chmelařský institut, s.r.o., Žatec

a-hořké látky 9-12 % w/w
ß-hořké látky 3,5-5 % w/w
Podíl a/ß 2,5-3,2
Kohumulon 25-33 % rel.
Kolupulon 45-52 % rel.
Chmelové silice
Hmotnost silic 1,0-2,0 % w/w
Myrcen 30-45 % rel.
Linalol 0,3-0,5 % rel.
2-undekanon 0,2-0,6 % rel.
4-dekonová kyselina, ME 1,0-1,5 % rel.
Karyofylen 7-10 % rel.
Humulen 15-25 % rel.
Farnesen < 1,0 % rel.
Selinen 10-17 % rel.
Chmelové polyfenoly Veškeré polyfenoly 3,0-4,5 % w/w
Xanthohumol 0,45-0,75 % w/w

 

Rubín byl získán výběrem z potomstva odrůdy Bor a samčí rostliny, která je několikanásobným křížencem hybridního materiálu (Žatecký poloraný červeňák a Northern Brewer). Název je odvozen od barvy révy. Odrůda byla zaregistrována v roce 2007.

 

Pivovarské použití - hořká odrůda, dual purpose vhodná pro druhé chmelení. Aroma je kořenité až hrubě kořenité.

 

Více odborných informací najdete v Atlasu českých odrůd chmele