Žatecký poloraný červeňák Tisk
Hořké látky
Veškeré pryskyřice 13-20 % w.

zpc_prurez

Foto: Chmelařský institut s.r.o, Žatec

a-hořké látky 2,5-4,5 % w.
ß-hořké látky 4,0-6,0 % w.
Kohumulon 23-26 % w.
Kolupulon 39-43 % w.
Chmelové silice
Hmotnost silic 0,4-0,8 g/100 g
Myrcen 25-40 % rel.
2-undekanon 0,5-0,9 % rel.
4-dekonová kyselina, ME 1,0-1,75 % rel.
Karyofylen 6-9 % rel.
Humulen 15-30 % rel.
Farnesen 14-20 % rel.
Selinen

0,5-1,5 % rel

 

Žatecký poloraný červeňák byl získán klonovou selekcí v původních porostech. Tato odrůda je pěstována v devíti klonech.

 

Pivovarské použití - Žatecký poloraný červeňák je jemná aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení, případně studené chmelení. Vůně chmelových hlávek je charakterizována jako standard vysoké kvality. jedná se o pravou, jemnou chmelovou vůni.

 

Více informací najdete v sekci Jedinečnost Žateckého chmele a v Atlasu českých odrůd chmele