Tisková zpráva - 8.12.2008 Tisk

V České republice se v roce 2008 sklidilo 6752,79 t chmele

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Žatec (ÚKZÚZ, vedoucí ing. Vladimír Barborka) poskytl konečné údaje ke sklizni chmele v roce 2008.

 V ČR se v roce 2008 podle ÚKZÚZ sklidilo celkem 6752,79 t chmele což odpovídá výnosu 1,27 t/ha. V Žatecké chmelařské oblasti bylo vypěstováno celkem 4576,24 t, v Úštěcké oblasti celkem 960,41 t v Tršické chmelařské oblasti celkem 1215,84 t chmele

 

Oproti špatným výnosům v roce 2006 a v roce 2007 lze tak hodnotit rok 2008 jako velmi dobrý. Z pohledu uplynulých deseti let se jedná o druhý nejlepší rok za sklizní roku 2005 (7831 t). Z pohledu celkové produkce odrůdy Žatecký poloraný červeňák se však díky stálému snižování ploch jedná až o páté místo v posledních deseti letech.

 Žatecký poloraný červeňák

Největším podílem (82,38 %) se na produkci s 5563,14 t podílela nejlepší světová jemná aromatická odrůda Žatecký poloraný červeňák. Na Žatecku bylo sklizeno 3848,49 t, tj. výnos 1,08 t/ha, na Úštěcku 846,5 t, tj. výnos 1,42 t/ha a na Tršicku 868,15 t, tj. výnos 1,5 t/ha Žateckého poloraného červeňáku. 

Oproti roku 2007 tak bylo sklizeno v ČR v roce 2008 o 1000 t více a oproti roku 2006 o 846 t více odrůdy  Žatecký poloraný červeňák.

 Plocha odrůdy Žatecký poloraný červeňák však klesla jen od roku 2000 v ČR o 1175 ha, tedy o téměř 20 %. Pokles ploch odrůdy Žatecký poloraný červeňák pokračoval díky nedostatečné obnově porostů a stále velmi vysokému průměrnému stáří porostů této odrůdy v České republice. I přes letošní dobrý výsledek je české chmelařství stále v ohrožení, protože jsou stále velmi silně patrné nedostatečné investice díky nízkým realizačním cenám v posledních 15 letech. Podle tajemníka Svazu pěstitelů chmele ČR Mgr. Zdeňka Rosy „Letošní výsledek spolu se zlepšením cen přinesl pěstitelům chmele naději a také možnost začít s novými velmi nutnými investicemi do pěstování chmele. Pro pěstitele je nyní nutné, aby se současný cenový trend udržel a také aby stát se svoji dotační politikou dále přispíval k záchraně českého chmelařství.“

 Další české odrůdy

 Výsledky dalších českých odrůd je nutno hodnotit individuálně podle odrůd i podle oblastí.. Velmi dobře dopadla tak jako v minulém roce aromatická odrůda Sládek s celkovou produkcí 548,63 t, tj. průměrným výnosem 2,29 t/ha, zde je potřeba zmínit především výsledek Tršické chmelařské oblasti s až neuvěřitelným průměrným výnosem 3,0 t/ha. Produkce aromatické odrůdy Premiant činila 478,95 t, tj. výnos 1,79 t/ha. Celková produkce u hořké odrůdy Agnus činila 114,1 t, tj. výnos 2,19 t/ha. Výsledky těchto odrůd se tedy významně nelišily od roku 2007 a za růstem produkce u odrůd Sládek a Premiant stálo navýšení ploch.

 Obsah hořkých látek

Tak jako výnos byl i obsah látek pozitivně ovlivněn příznivými klimatickými podmínkami roku 2008 a hodnoty zejména u odrůdy Žatecký poloraný červeňák byly lepší než v uplynulých letech (např. 2006 – 2,1 % nebo 2007 – 2,9 %).

 Následující hodnoty jsou oficiální posklizňové hodnoty obsahu hořkých látek v ČR dle Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR za rok 2008.

Žatecký poloraný červeňák                   3,70 %

Sládek                                                 6,16 %     

Premiant                                              9,31 %

Agnus                                                 12,31 %

Magnum                                              13,97 %