Sklizeň 2021 Tisk

 

Sklizeň chmele v ČR v roce 2021

dosáhla 8 306 tun

 

Podle oficiálůní zprávy ÚKZUZ, vydané na počátku prosince 2021, sklidili čeští chmelaři 8 306 tun chmele. Toto množství je nejvyšší od roku 1996, kdy se však chmel pěstoval na ploše 9 335 ha (proti 4 971 ha v roce 2021).

 

Bližší přehled sklizně naleznete v komentáři a tabulkách ÚKZÚZ na webu

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_uroda-chmele-nejvyssi-za-25-let.html

https://eagri.cz/public/web/file/691693/TZ_UKZUZ_priloha_Sklizen_chmele_2021_dle_okresu_a_odrud.pdf