Tisková zpráva - 11. 8. 2016 Tisk

CHMELAŘSKÝ DEN 11. 8. 2016

 

Pěstování chmele v roce 2016

 

Podle údajů ÚKZÚZ (k 30. 4.), který vede evidenci chmelnic v České republice, je letošní sklizňová výměra chmele 4.783 hektarů. Plocha chmele roste třetím rokem. Pěstitelé tak reagují na příznivější situaci na trhu a investují do obnovy porostů a maximálního nárůstu ploch chmelnic. Současně investice směřují i do technologií pro pěstování a sklizeň chmele. Proto je potřebné zachovat či posílit podporu pro pěstitele chmele, a to i s ohledem na významné ztráty v loňském roce.

 

Průběh letošní sezóny je velmi rozdílný. Jarní měsíce byly v podstatě suché a v některých lokalitách připomínající loňský velmi suchý a nepříznivý rok. V červnu i červenci byl úhrn srážek podle posledních součtů nad dlouhodobým průměrem. Střídající se déšť a teplý charakter počasí zvyšuje tlak chorob. Pěstitelé chmele však vynakládají veškeré úsilí a daří se jim porosty udržovat ve zdravém stavu i přes zvýšené náklady. Vlivem bouřek bylo na přelomu května/června téměř zcela zničeno kroupami 130 – 150 hektarů chmele. Na přelomu července/srpna při bouřkách doprovázených silným větrem spadlo na Žatecku a na Moravě dohromady celkem 20 hektarů chmelnic. Desítky dalších štoků popadaly a musely být znovu zavěšeny.

 

Předpovídat výnos před sklizní je velmi obtížné, lze však předpokládat průměrný výnos s celkovou produkcí ve výši přibližně 6.000 tun chmele. To se rovná dlouhodobému průměru produkce chmele v ČR za posledních patnáct let. V případě této sklizně by měli být zcela uspokojeni odběratelé do výše nasmlouvaného množství tohoto roku. Průběh počasí a současné analýzy dynamiky tvorby alfa hořkých látek nasvědčují vyšší kvalitě (obsahu) alfa hořkých látek oproti loňské skutečnosti u jemné a nejkvalitnější aromatické odrůdy na světě, Žateckého poloraného červeňáku.

Plocha a produkce chmele v České republice v letech 2002 - 2016

 

 

Pozice českého chmelařství ve světě
Světová plocha chmele, na které bude v letošním roce sklízen chmel, byla na konci července odhadována Ekonomickou komisí Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (I.H.G.C.) na 54.614 hektarů. Podle odhadů jednotlivých pěstitelských zemí by mohlo být sklizeno celkem 100.568 tun chmele, s produkcí alfa hořkých látek 9.612 tun.

 

Nejvíce aromatického chmele (včetně odrůd s označením flavour hops – voňavý chmel) je pěstováno v USA. Světová plocha aromatického chmele čítá téměř 70 % celkové plochy. Před pěti lety to byla polovina. Česká republika je stále třetí největší pěstitelskou zemí světa a největším producentem jemně aromatického chmele na světě.

 

Výsledky letošního roku by mohly dosáhnout průměrné výše, ta loňská byla díky bezprecedentnímu suchu v Evropě ve výnosech i kvalitě velmi nízká.

 

Plocha, produkce a produkce alfy ve světě v letech 2002 – 2016 podle I.H.G.C.