Ing. Bohumil Pázler Tisk

Vážení přátelé,

s těžkým srdcem si Vám dovolujeme oznámit, že 7. března 2014 na následky tragické autonehody zemřel dlouholetý předseda Svazu pěstitelů chmele ČR a přední chmelařský odborník Ing. Bohumil Pázler.

Bohumil Pázler foto web

Ing. Bohumil Pázler začal aktivně pracovat v Zájmovém sdružení pěstitelů chmele od roku 1991. Od roku 1992 byl členem představenstva tohoto orgánu a po transformaci na Svaz pěstitelů chmele ČR v roce 2000 vykonával funkci předsedy představenstva. V rámci mezinárodní organizace pěstitelů chmele (IHGC) zastával několik období funkci vice prezidenta. Od počátku působení ve vedoucí funkci podniku se aktivně účastnil práce v nevládní zemědělské organizaci v Zemědělském svazu, kde byl řadu let předsedou okresní organizace a dále také v Agrární komoře ČR, kde byl léta členem představenstva okresní organizace. Od roku 2002 do 2006 byl členem představenstva Agrární komory ČR a následně také členem dozorčí rady AK ČR, kam byl delegován jako zástupce za Ústecký kraj a za trvalé a speciální kultury. 

Za svoji práci se pan Ing. Bohumil Pázler dočkal také několika významných ocenění. Od Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele obdržel v roce 1997 řád I. stupně (Chevalier - Rytíř chmelového řádu). Ing. Pázler měl také za sebou bohatou publikační činnost či širokou řadu příspěvků v tisku.  Zemřel ve věku nedožitých 65 let.

České chmelařství tím ztratilo významnou a výraznou osobnost současnosti, odborníka a především člověka čestného a spravedlivého. Jeho odkaz a celoživotní práce se tak zcela jistě zapíše do chmelařské a zemědělské historie

 

Čest jeho památce!

 

Ing. Michal Kovařík, tajemník Svazu.