Tisková zpráva - 10.6. 2013 Tisk
Dopady povodní 2013 na chmel a chmelniceVytrvalé deště a rozvodněné toky, které zasáhly před několika málo dny území Čech a zejména okolí Labe, Ohře a Vltavy se v minulých dnech nevyhnuly ani chmelu. Zatopily rozlehlé části území s chmelnicemi a rostoucím chmelem.

Nejvíce jsou poškozeny záplavami chmelnice v Úštěcké chmelařské oblasti. Zde bylo zatopeno přibližně 200 ha, z toho 140 ha s totální 100 % škodou a na 60 ha se dá škoda odhadovat v průměru z 50 %.

Další škody v důsledku záplav byly způsobeny v Žatecké chmelařské oblasti v okolí řeky Ohře na ploše 180 ha z toho zhruba 72 ha s totální 100 % škodou a 108 ha s částečnou škodou (v průměru z 45 %). Dalších 150 ha bylo zaplaveno vodou na Rakovnicku s odhadovanou škodou na porostech v průměru 30 %.

"Celkové škody na chmelnicích v důsledku záplav a zatopení jsou na ploše 530 ha, z toho došlo k úplnému zničení úrody na ploše 212 ha a na 318 ha ke škodám v rozsahu od 5 % do 80 %. Celkové předběžně vyčíslené škody na zničení úrody a nutnou obnovu porostů či na opravy a obnovu konstrukcí na komoditě chmel jsou odhadovány v hodnotě přibližně 90 mil. Kč", shrnuje rozsah škod Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR.

"Evidujeme chmelnice, které byly zaplaveny až do tří čtvrtin konstrukce, tedy nad úroveň vegetačních vrcholů rostoucích rostlin a tyto porosty budou s nejvyšší pravděpodobností zcela poškozeny. Někteří pěstitelé mají zaplavenu veškerou produkční plochu. Navíc se současnou předpovědí a srážkami může být škoda daleko vyšší", doplňuje Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR.

Po loňských škodách na porostech z důvodu mrazů a doprovodných faktorů ve výši až 140 mil. Kč, jsou letošní záplavy další ránou pro pěstitele chmele, kteří pěstují chmel nejvyšší světové kvality. Z výše uvedeného je zřejmé, že bude nutná hlavně výsadba nových ploch chmele a investice jak do konstrukcí, tak také do technologie.

V letošním roce je podle ÚKZÚZ prozatím evidováno 4.339 ha produkčních ploch chmelnic. Statistika je každoročně oficiálně uzavírána v polovině srpna.