Tisková zpráva - 3.10.2012 Tisk

prof. Václav Fric byl uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství

 

Český svaz pivovarů a sladoven již pojedenácté ocenil významné odborníky a osobnosti v pivovarském sektoru za jejich celoživotní dílo uvedením do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. V letošním roce byl mezi oceněnými osobnostmi také prof. Ing. Václav Fric, DrSc. Slavnostní uvedení proběhlo na Svatováclavské slavnosti českého piva 2012 u příležitosti svátku svatého Václava, patrona českých sladovníků a pivovarníků. Mezi pozvanými hosty se slavnosti účastnil také předseda Svazu pěstitelů chmele ČR.

Výroba piva je určena lidem a je o lidech. Je tedy i o těch, kteří se na jeho vývoji, ale také produkci podílejí a podíleli, a to od chmele a sladu přes použité technologie až po dodání zákazníkovi,“ konstatuje Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Náš obor má štěstí v tom, že máme dost velkou zásobárnu osobností, které se svými odbornými a lidskými vlastnostmi o úspěchy našeho piva nemalou měrou zasloužili, a my máme radost, že jejich úsilí a celoživotní dílo můžeme ocenit,“ doplnil František Šámal.

prof. Ing. Václav Fric, DrSc. (*1929 v Brodci) je přední chmelařský odborník, vědec a pedagog na Vysoké škole zemědělské v Praze. Ve vědecko-výzkumných pracích se zaměřoval na výzkum v oblasti pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Je držitelem dvou patentů, spoluautorem vědeckých publikací a autorem více než 80 odborných a populárněvědeckých článků. Po roce 1989 působil jako ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu chmelařského. Obdržel řadu resortních ocenění jak v zemědělství, tak za pedagogickou činnost. V roce 1990 mu byl udělen titul doctor honoris causa (čestný doktorát) na budapešťské univerzitě. Ani dnes v penzi na svou roli pedagoga nerezignoval. Dodnes vede a oponuje bakalářské práce na České zemědělské univerzitě.

Mezinárodní svaz pěstitelů chmele (I.H.G.C.) jej opakovaně ocenil za přínos světovému chmelařství a v roce 2005 mu udělil nejvyšší ocenění řád III. stupně Commandeur (Velitel). Pan profesor je tak jedním ze čtyř osobností českého chmelařství, kteří toto nejvyšší ocenění obdrželi.

Institut uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladařství vznikl v rámci projektu České pivo – naše pivo organizovaného Českým svazem pivovarů a sladoven. Poprvé bylo uděleno v roce 2002. Je určeno osobnostem, které svými znalostmi, schopnostmi, vysokou odborností a pracovitostí přispěli k tomu, že se pivovarnictví spolu se sladařstvím podílejí na rozvoji fenoménu českého piva, který je svou podstatou významnou součástí společnosti, kultury a profesní zdatnosti v České republice.

 

Zdroj: Tisková zpráva ČSPS

 

 

Více informací o uvedení prof. Frice do Síně slávy a jeho životní a profesní dráhu naleznete v budoucím vydání Chmelařské ročenky 2013. Pan prof. Fric mimochodem stál u zrodu zmíněné ročenky, kdy jako vedoucí autorského kolektivu po několik let připravoval její obsah.

 

 

prof_fric_sin_slavy

Foto: Josef Vacl