ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Chmel v číslech
Rok 2011 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3132 3884 1,24
Sládek
169 339 2,01
Premiant
142 245 1,73
Bor
3
2,6 0,85
Agnus
49 77,7 1,59
Ostatní
22 7,9 0,36
Žatecko celkem
3517 4556 1,30
Úštecko
ŽPČ
460 534 1,16
Sládek
15 25,7 1,71
Premiant
44 81,2 1,84
Agnus 3 7,1 2,35
Ostatní
2 1 1,00
Úštecko celkem
524 649 1,24
Tršicko
ŽPČ
448 603 1,35
Sládek
65 123 1,87
Premiant
70 141 2,01
Ostatní
8 6 2,00
Tršicko celkem
591 883 1,49
Česká republika
ŽPČ
4040 5020 1,25
Sládek
249 488 1,86
Premiant
256 476 1,86
Agnus
52 85 1,65
Ostatní
35 28 0,60
Česká republika celkem
4632 6088 1,31
 
Rok 2010 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3410 4860
1,43
Sládek
187 334
1,78
Premiant
149 280
1,88
Bor
4
3,56
0,89
Agnus
58 123
2,13
Ostatní
22 13,48
0,75
Žatecko celkem
3831 5620
1,47
Úštecko
ŽPČ
565 771
1,36
Sládek
15 28
1,84
Premiant
51 101
1,97
Agnus 3 3,6 1,20
Ostatní
3 1,0
1,00
Úštecko celkem
637 903
1,42
Tršicko
ŽPČ
582 938
1,61
Sládek
75 177
2,36
Premiant
77 122
1,58
Ostatní
8 11,3
1,43
Tršicko celkem
742 1248
1,68
Česká republika
ŽPČ
4557 6569
1,47
Sládek
277 538
1,99
Premiant
277 502
1,81
Agnus
61 127
2,03
Ostatní
34 18
0,97
Česká republika celkem
5210 7772
1,49
 
Rok 2009 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3456 3845 1,11
Sládek
192 371 1,93
Premiant
165 253 1,53
Bor
6 5 0,74
Agnus
58 124 2,14
Ostatní
22 15 0,78
Žatecko celkem
3899 4613 1,18
Úštecko
ŽPČ
596 727 1,22
Sládek
10 19 1,93
Premiant
51 77 1,50
Bor
7 2 0,32
Ostatní
7 10 1,22
Úštecko celkem
671 835 1,24
Tršicko
ŽPČ
575 823 1,43
Sládek
75 178 2,37
Premiant
77 154 2,00
Bor
0 0 0
Ostatní
10 13 1,29
Tršicko celkem
737 1168 1,58
Česká republika
ŽPČ
4627 5395 1,25
Sládek
275 568 2,08
Premiant
293 484 1,68
Bor
13 7 0,53
Agnus
58 124 2,14
Ostatní
39 38 1,10
Česká republika celkem
5307 6616 1,25
 
Rok 2008 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3572  3848,49  1,08
Sládek
172  360,42  2,10
Premiant
149  235,62  1,58
Bor
6  5,79  0,97
Agnus
52  114,1  2,19
Ostatní
12  12,12  1,01
Žatecko celkem
3963  4576,54  1,16
Úštecko
ŽPČ
597  846,50  1,42
Sládek
8  11,3  1,41
Premiant
44  83,56  1,90
Bor
7  4,85  0,69
Ostatní
7  14,2  2,03
Úštecko celkem
663  960,41  1,45
Tršicko
ŽPČ
579  868,15  1,50
Sládek
59  176,91  3,00
Premiant
74  159,77  2,16
Bor
0  0  0
Ostatní
7  11,01  1,57
Tršicko celkem
702  1215,84  1,69
Česká republika
ŽPČ
4748  5563,14  1,17
Sládek
239  548,63  2,29
Premiant
267  478,95  1,79
Bor
13  10,64  0,82
Agnus
51  114,1  2,19
Ostatní
26  37,33  1,43
Česká republika celkem
5345  6752,79  1,27
ÚKZÚZ
 
Rok 2007 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3642
3215,5 0,88
Sládek
157
322,4 2,05
Premiant
134
217,2 1,62
Bor
10
5,2 0,52
Agnus
51
119,7 2,35
Ostatní
12
11,8 0,98
Žatecko celkem
4006
3891,8 0,97
Úštecko
ŽPČ
632
654 1,03
Sládek
1
1,6 1,6
Premiant
41
47,6 1,16
Bor
0
0 0
Ostatní
7
10,0 1,42
Úštecko celkem
681
713,2 1,05
Tršicko
ŽPČ
566
693,9 1,23
Sládek
57
164,2 2,88
Premiant
74
159,6 2,16
Bor
0
0 0
Ostatní
5
7,9 1,58
Tršicko celkem
702
1025,6 1,46
Česká republika
ŽPČ
4840
4563,4 0,94
Sládek
215
488,2 2,27
Premiant
249
424,4 1,7
Bor
10
5,2 0,52
Agnus
51
119,7 2,35
Ostatní
24
29,7 1,41
Česká republika celkem
5389
5630,6 1,04
 
Rok 2006 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3722
3181,6 0,85
Sládek
157
242,6 1,54
Premiant
95
116,6 1,23
Bor
10
4,8 0,48
Agnus
51
86,6 1,7
Ostatní
9
13,3 1,48
Žatecko celkem
4044
3645,5 0,9
Úštecko
ŽPČ
633
682 1,08
Sládek
8
11,8 1,47
Premiant
14
13,6 0,97
Bor
7
8,9 1,27
Ostatní
6
9,3 1,55
Úštecko celkem
668
725,6 1,09
Tršicko
ŽPČ
571
854,3 1,49
Sládek
57
109,1 1,91
Premiant
72
114,6 1,59
Bor
0
0 0
Ostatní
2
4,3 2,15
Tršicko celkem
702
1082,3 1,54
Česká republika
ŽPČ
4926
4717,9 0,96
Sládek
222
363,5 1,63
Premiant
181
244,8 1,33
Bor
17
13,7 0,8
Agnus
51
86,6 1,7
Ostatní
17
26,9 1,58
Česká republika celkem
5414
5453,4 1,01
 
Rok 2005 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
3932
4803,6 1,22
Sládek
146
326,2 2,23
Premiant
78
181,4 2,33
Bor
10
17,1 1,71
Agnus
52
125,3 2,41
Ostatní
9
8,6 0,96
Žatecko celkem
4227
5462,2 1,29
Úštecko
ŽPČ
712
1059,5 1,49
Sládek
9
11,9 1,32
Premiant
6
14,4 2,40
Bor
7
12,3 1,76
Ostatní
6
10,6 1,76
Úštecko celkem
740
1108,7 1,50
Tršicko
ŽPČ
587
953,2 1,62
Sládek
47
132,4 2,82
Premiant
69
170 2,46
Bor
0
0 0
Ostatní
2
4,7 2,35
Tršicko celkem
705
1260,3 1,79
Česká republika
ŽPČ
5231
6816,3 1,3
Sládek
202
470,5 2,32
Premiant
153
365,8 2,39
Bor
17
29,4 1,73
Agnus
52
125,3 2,41
Ostatní
17
23,9 1,4
Česká republika celkem
5672
7831,2 1,38
 
Rok 2004 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
4090
3930 0,96
Sládek
146
246,6 1,69
Premiant
76
165,1 2,17
Bor
10
11,5 1,15
Agnus
52
68,6 1,32
Ostatní
8
13,7 1,71
Žatecko celkem
4382
4435,5 1,01
Úštecko
ŽPČ
729
772,1 1,06
Sládek
8
15,6 1,95
Premiant
6
13,5 2,25
Bor
7
8,3 1,19
Ostatní
6
6,9 1,15
Úštecko celkem
756
816,4 1,08
Tršicko
ŽPČ
588
816,5 1,38
Sládek
41
115,7 2,82
Premiant
69
126,1 1,83
Bor
0
0 0
Ostatní
2
0,5 0,25
Tršicko celkem
700
1058,8 1,51
Česká republika
ŽPČ
5407
5518,6 1,02
Sládek
195
377,9 1,93
Premiant
151
304,7 2,03
Bor
17
19,8 1,16
Agnus
52
68,6 1,32
Ostatní
16
21,1 1,32
Česká republika celkem
5838
6310,7 1,08
 
Rok 2003 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
4245
3565,2 0,84
Sládek
119
147,1 1,24
Premiant
74
123,2 1,66
Bor
11
10,3 0,94
Agnus
19
17 0,89
Ostatní
13
1,8 0,14
Žatecko celkem
4481
3864,6 0,86
Úštecko
ŽPČ
719
683,2 0,95
Sládek
8
12,5 1,56
Premiant
6
10,8 1,80
Bor
7
5,3 0,76
Ostatní
6
4,6 0,77
Úštecko celkem
746
716,4 0,96
Tršicko
ŽPČ
610
710,5 1,16
Sládek
36
96,7 2,69
Premiant
69
138,6 2,01
Bor
0
0 0
Ostatní
0
0 0
Tršicko celkem
715
945,8 1,32
Česká republika
ŽPČ
5574
4958,9 0,89
Sládek
163
256,3 1,57
Premiant
149
272,6 1,83
Bor
18
15,6 0,87
Agnus
19
16 0,89
Ostatní
19
6,4 0,34
Česká republika celkem
5942
5526,8 0,93
 
Rok 2002 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast
Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t)
Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko
ŽPČ
4383
4716,4
1,08
Sládek
107
174,9
1,63
Premiant
69
104,3
1,51
Bor
12
10,5
0,88
Agnus
3
6
2,00
Ostatní
13
15,7
1,21
Žatecko celkem
4587
5027,8
1,10
Úštecko
ŽPČ
617
663,7
1,08
Sládek
9
8
0,89
Premiant
6
4,1
0,68
Bor
7
6,2
0,89
Ostatní
0
0
0
Úštecko celkem
639
682
1,07
Tršicko
ŽPČ
640
612,2
0,94
Sládek
36
34,5
1,44
Premiant
66
85,5
1,30
Bor
0
0
0
Ostatní
0
0
0
Tršicko celkem
742
732,2
0,99
Česká republika
ŽPČ
5639
5992,3
1,06
Sládek
152
217,4
1,43
Premiant
141
193,9
1,37
Bor
19
16,7
0,88
Agnus
3
6
2,00
Ostatní
13
15,7
1,21
Česká republika celkem
5968
6442
1,08
 
Více článků...
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

Strana 2 z 3
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.