ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Chmel v číslech
Rok 2022 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ (SAZ) 3 244 2 339 0,72
Sládek (SLD) 257 442 1,72
Premiant (PRE) 127 162 1,27
Agnus (AGN 58 71 1,22
Saaz Late (SAL) 30 50 1,65
Kazbek KAZ) 14 28 2,03
Žatecko celkem 3 801 3 176 0,84
Úštecko ŽPČ 413 322 0,78
Sládek 54 117 2,15
Premiant 37 62 1,69
Agnus 11 27 2,44
Kazbek 5 13 2,75
Úštecko celkem 520 543 1,04
Tršicko ŽPČ 479 466 0,97
Sládek 86 166 1,93
Premiant 49 84 1,71
Kazbek 4 10 2,50
Saaz Late 2 4 2,08
Tršicko celkem 621 733 1,18
Česká republika ŽPČ 4 136 3 127 0,76
Sládek 397 724 1,82
Premiant 213 307 1,44
Agnus 70 101 1,44
Saaz Late 32 54 1,67
Kazbek 22 50 2,27
Česká republika celkem 4 943 4 452 0,90

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2021 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3300 5246 1,59
Sládek 237 598 2,52
Premiant 124 235 1,90
Agnus 48 78 1,64
Saaz Late 42 62 1,46
Kazbek 14 13 0,99
Žatecko celkem 3834 6358 1,66
Úštecko ŽPČ 410 693 1,69
Sládek 50 128 2,53
Premiant 40 86 2,17
Agnus 11 26 2,35
Kazbek 5 14 3,01
Úštecko celkem 517 950 1,84
Tršicko ŽPČ 473 724 1,53
Sládek 86 176 2,05
Premiant 53 78 1,46
Kazbek 4 11 2,77
Saaz Late 2 4 2,14
Tršicko celkem 621 998 1,61
Česká republika ŽPČ 4184 6663 1,59
Sládek 374 902 2,41
Premiant 217 399 1,84
Agnus 60 108 1,79
Saaz Late 44 65 1,48
Kazbek 22 38 1,73
Česká republika celkem 4971 8306 1,67

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2020 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3320 3408 1,03
Sládek 235 447 1,90
Premiant 113 198 1,75
Agnus 43 84 1,93
Saaz Late 42 67 1,57
Kazbek 18 32 1,78
Žatecko celkem 3836 4323 1,13
Úštecko ŽPČ 411 535 1,30
Sládek 44 88 2,01
Premiant 37 71 1,95
Agnus 8 19 2,39
Kazbek 5 12 2,42
Úštecko celkem 504 726 1,44
Tršicko ŽPČ 486 565 1,16
Sládek 86 215 2,49
Premiant 46 81 1,77
Kazbek 4 8 1,93
Saaz Late 2 3 1,92
Tršicko celkem 626 876 1,40
Česká republika ŽPČ 4216 4508 1,07
Sládek 365 749 2,05
Premiant 196 350 1,79
Agnus 53 106 2,00
Saaz Late 44 70 1,59
Kazbek 26 51 1,92
Česká republika celkem 4966 5925 1,19

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2019 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3361 4156 1,24
Sládek 215 513 2,39
Premiant 111 203 1,82
Agnus 48 111 2,31
Saaz Late 45 97 2,16
Kazbek 24 65 2,72
Žatecko celkem 3869 5277 1,36
Úštecko ŽPČ 426 703 1,65
Sládek 38 101 2,66
Premiant 36 94 2,61
Agnus 8 21 2,61
Kazbek 5 14 2,83
Úštecko celkem 513 934 1,82
Tršicko ŽPČ 475 614 1,29
Sládek 91 217 2,39
Premiant 46 80 1,75
Kazbek 4 13 3,13
Saaz Late 2 4 2,19
Tršicko celkem 621 935 1,50
Česká republika ŽPČ 4262 5474 1,28
Sládek 344 832 2,42
Premiant 193 377 1,95
Agnus 58 136 2,35
Saaz Late 47 102 2,16
Kazbek 33 92 2,78
Česká republika celkem 5003 7145 1,43

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2018 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3395 3267 0,96
Sládek 199 302 1,52
Premiant 99 155 1,57
Agnus 37 84 2,26
Saaz Late 44 77 1,74
Kazbek 25 45 1,78
Žatecko celkem 3856 3990 1,03
Úštecko ŽPČ 458 429 0,94
Sládek 36 62 1,72
Premiant 32 42 1,30
Agnus 3 5 1,81
Kazbek 5 13 2,62
Úštecko celkem 535 551 1,03
Tršicko ŽPČ 496 394 0,80
Sládek 85 134 1,58
Premiant 39 44 1,12
Kazbek 4 6 1,57
Saaz Late 2 5 2,34
Tršicko celkem 629 586 0,93
Česká republika ŽPČ 4349 4090 0,94
Sládek 320 498 1,56
Premiant 170 241 1,42
Agnus 42 91 2,16
Saaz Late 46 81 1,77
Kazbek 34 64 1,88
Česká republika celkem 5020 5126 1,02

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2017 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t) Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3390 4287 1,26
Sládek 177 349 1,97
Premiant 96 194 2,02
Agnus 39 87 2,24
Saaz Late 42 77 1,84
Kazbek 24 46 1,93
Žatecko celkem 3815 5116 1,34
Úštecko ŽPČ 459 650 1,42
Sládek 29 75 2,57
Premiant 34 70 2,07
Agnus 3 10 3,47
Kazbek 5 11 2,21
Úštecko celkem 530 816 1,54
Tršicko ŽPČ 468 578 1,23
Sládek 89 190 2,14
Premiant 35 78 2,24
Kazbek 5 13 2,67
Saaz Late 2 4 1,95
Tršicko celkem 600 864 1,44
Česká republika ŽPČ 4317 5514 1,28
Sládek 295 614 2,08
Premiant 165 342 2,07
Agnus 42 98 2,33
Saaz Late 44 81 1,85
Kazbek 34 71 2,08
Česká republika celkem 4945 6797 1,37
 
Rok 2016 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t) Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3301 4954 1,50
Sládek 161 359 2,23
Premiant 100 236 2,36
Agnus 36 84 2,35
Saaz Late 39 64 1,64
Kazbek 14 26 1,84
Žatecko celkem 3692 5800 1,57
Úštecko ŽPČ 445 663 1,49
Sládek 27 62 2,30
Premiant 36 82 2,27
Agnus 3 8,2 2,73
Kazbek 2 5,1 2,03
Úštecko celkem 513 819 1,60
Tršicko ŽPČ 444 749 1,69
Sládek 79 218 2,76
Premiant 39 106 2,71
Kazbek 5 12,4 2,49
Saaz Late 2 4,8 2,40
Tršicko celkem 570 1093 1,92
Česká republika ŽPČ 4190 6366 1,52
Sládek 267 639 2,39
Premiant 175 424 2,42
Agnus 39 92,2 2,36
Saaz Late 41 68,8 1,68
Kazbek 19 43,3 2,06
Česká republika celkem 4775 7712 1,61
 
Rok 2015 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t) Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3190 2894 0,91
Sládek 163 277 1,70
Premiant 100 137 1,37
Agnus 35 64,3 1,84
Saaz Late 32 35,2 1,10
Kazbek 12 20,2 1,68
Žatecko celkem 3576 3469 0,97
Úštecko ŽPČ 433 495 1,14
Sládek 22 36 1,62
Premiant 37 55 1,48
Agnus 3 5,7 1,89
Kazbek 2 5,3 2,66
Úštecko celkem 497 597 1,20
Tršicko ŽPČ 416 514 1,24
Sládek 82 172 2,10
Premiant 43 76 1,77
Kazbek 5 9,9 1,98
Saaz Late 2 3,7 1,86
Tršicko celkem 549 777 1,39
Česká republika ŽPČ 4039 3903 0,97
Sládek 267 485 1,81
Premiant 180 268 1,49
Agnus 38 70 1,84
Saaz Late 34 38,9 1,14
Kazbek 19 35,4 1,86
Česká republika celkem 4622 4843 1,05
 
Rok 2014 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t) Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3086 4045,6 1,31
Sládek 172 335,4 1,95
Premiant 99 182,9 1,85
Agnus 37 69,9 1,89
Saaz Late 13 17,0 1,31
Kazbek 11 11,2 1,02
Ostatní  33 26,8  0,81
Žatecko celkem 3451 4688,8 1,36
Úštecko ŽPČ 407 542,4 1,33
Sládek 20 34,6 1,73
Premiant 40 81,1 2,03
Agnus 3 8,5 2,83
Kazbek 2 2,8 1,40
Ostatní 2 0 0
Úštecko celkem 474 669,4 1,41
Tršicko ŽPČ 401 569,3 1,42
Sládek 78 172,3 2,21
Premiant 48 89,9 1,87
Kazbek 5 6,9 1,37
Saaz Late 2 3,9 1,95
Ostatní 1 1,5 1,46
Tršicko celkem 535 843,8 1,58
Česká republika ŽPČ 3894 5157 1,32
Sládek 270 542 2,00
Premiant 187 354 1,89
Agnus 40 78,4 1,96
Saaz Late 15 20,9 1,39
Kazbek 18 20,9 1,16
Ostatní 36 28,8 0,80
Česká republika celkem 4460 6202 1,39
 
Rok 2013 PDF Tisk Email
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t) Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 2997 3377,1 1,13
Sládek 160 286,1 1,79
Premiant 117 197,4 1,69
Saaz Late 7 15,5 2,21
Agnus 41 70,9 1,73
Ostatní      
Žatecko celkem 3358 3984,9 1,19
Úštecko ŽPČ 392 476,4 1,22
Sládek 16 26,1 1,63
Premiant 44 73,1 1,66
Agnus 3 8,9 2,98
Ostatní      
Úštecko celkem 457 584,9 1,28
Tršicko ŽPČ 397 512,2 1,29
Sládek 64 155,3 2,43
Premiant 40 86,5 2,16
Saaz Late 2 4,4 2,22
Ostatní      
Tršicko celkem 504 760 1,51
Česká republika ŽPČ 3786 4365,7 1,15
Sládek 240 467,5 1,95
Premiant 201 357,0 1,78
Agnus 44 79,8 1,81
Saaz Late 9 19,9 2,21
Ostatní      
Česká republika celkem 4319 5330 1,23
 
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

Strana 1 z 3
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.