ČeštinaEnglish


BrauBeviale 2023

Navštivte nás v hale č. 1, na stánku 550
Banner
Banner
Banner
Home Zahraniční aktuality Podzimní zasedání IHGC 2008 - Norimberk
Podzimní zasedání IHGC 2008 - Norimberk PDF Tisk Email

Členové Mezinárodní organizace pěstitelů chmele se sešli na svém tradičním zasedání před BRAU Beviale dne 11.listopadu. Celkem se zúčastnili zástupci 11 pěstitelských zemí a 8 obchodních organizací.

Ekonomická komise

Německo – sklizeň roku 2008 je považována za rekordní. Vzhledem k výborným výnosům a vysokému obsahu alfa hořkých látek je produkce alfa hořkých látek považována za největší v historii. K tomu určitě přispělo i rychlé rozšiřování ploch odrůdy Herkules (1868 ha) s průměrnou alfou 17,3 % v roce 2008. Celková sklizeň bude s plochou 18695 ha činit přes 39500t. Průměrný výnos u aromatických odrůd byl 2,0 t/ha a u hořkých odrůd 2,2 t/ha. V tomto roce není již vysazován téměř žádný nový chmel, ale do budoucna se počítá, že staré plochy odrůdy Magnum budou nahrazovány odrůdou Herkules. I v dalších letech je většina předpokládané produkce pod smlouvou.

USA – vzhledem k vysoké variabilitě výnosů i obsahů alfy nejsou ještě k dispozici finální odhady. Byly zde velké rozdíly mezi pozdními a rannými odrůdami, které měli lepší výnosy Očekávalo se, že se na ploše 12889 ha sklidí cca 34 580 t. Vzhledem k vysokému stupni uzavřených smluv nedodali někteří pěstitelé celé množství chmele. Pro další rok se počítá s mírným nárůstem jak aromatických tak hořkých odrůd na uzavřené smlouvy. U nízkých konstrukcí, kterých je nyní okolo 200 ha (farmy Roy a Morford) se pro příští rok s rozšířením nepočítá. Otázkou spojenou s dalším vývojem v pivovaru Anheuser-Busch je budoucí osud aromatické odrůdy Willamette.

Polsko – na ploše 2140 ha se počítá s obdobnou sklizní jako v minulém roce, tj. 3250 t. Nadále pokračuje snižování plochy aromatické odrůdy Lubelski (nyní 558 ha) a k zvyšování plochy odrůdy Magnum (nyní 419 ha). V současné době je v Polsku 1100 pěstitelů. Část chmele zatím zůstává neprodána.

Slovinsko - na ploše 1620 ha bylo sklizeno 1706 t chmele. Celkem chmel pěstuje 141 pěstitelů. Meziročně došlo k mírnému zvýšení ploch chmele odrůd Aurora (1010 ha), S.Golding (351 ha) a Bobek (171 ha). Vzhledem k zániku jedné z hlavních obchodních firem posledních let na začátku letošního roku vznikly nové obchodní firmy a trh se mezi ně a ostatní firmy rozdělil.

Ukrajina – na ploše 1232 ha bylo sklizeno 880 t chmele. Okolo poloviny chmele zbývá ještě neprodáno u pěstitelů. Chmel pěstuje celkem 73 pěstitelů. Snižují se plochy některých aromatických odrůd, jako např. Klon 18 (z 262 ha na 157 ha) nebo Zlato Polissia (z 128 ha na 103 ha) a zvyšují se plochy hořkých odrůd chmele.

Anglie – Na ploše 1140 ha bylo sklizeno 1350 t chmele. Podle slov anglického zástupce nebylo v Anglii téměř žádné léto a počasí bylo velmi deštivé, což vedlo k nižším výnosům a nižšímu obsahu alfy. S nárůstem plochy se počítá u aromatické odrůdy Sovereign, která je pěstována na nízkých konstrukcích. Na další roky je téměř veškerý chmel pod smlouvou.

Rusko – na ploše 220 ha bylo sklizeno 160 t chmele.

Slovensko – v srpnu zde spadlo 85 ha chmelnic, ale i tak bylo sklizeno 280 t chmele (z původních 300 ha). Obsah alfy u odrůdy Žatecký poloraný červeňák činil 3,3 %. Produkce je plně prodaná do roku 2010. Z padlých chmelnic se zatím předpokládá, že postavena bude přibližně polovina.

Nový Zéland – na ploše 365 ha bylo sklizeno 730 t. Počet pěstitelů se o dva rozšířil a počítá se i s mírným růstem plochy. Odrůdy, které původně v sobě nesly jméno Žatecký (Saaz) jsou již dnes obchodovány pod místními novozélandskými jmény, tj. např. Riwaka či Mutuoka. K tomuto kroku přispěly i naši žádosti na místní pěstitele.

Rakousko – na ploše 217,5 ha bylo sklizeno 382 t chmele. Produkce chmele je prodána až do roku 2013. V roce 2008 byly průměrné ceny aromatického chmele (odrůdy Malling, Perle, Celeia, Cicero) 6,6 EUR/kg a ceny odrůdy Magnum(22 ha) 12 EUR/kg.

Belgie – produkce byla ovlivněna velmi studeným a deštivým letním počasím, které ovlivnilo jak výnosy tak obsahy alfy. Na ploše 186 ha bylo celkem sklizeno 296 t chmele.

Bulharsko zaznamenalo velmi dobrou sklizeň, kdy na ploše 221 ha bylo sklizeno 342 t chmele. Vyšší byl v porovnání s rokem 2007 i obsah hořkých látek. Počítá se snížením ploch aromatických odrůd a zvýšením odrůdy Nugget.

Francie – na ploše 803 ha bylo sklizeno 1469 t chmele. U aromatických odrůd bylo obsah alfy pouze 2,3 %. Smlouvy jsou uzavřeny do roku 2011 a po tomto datu je tu nejistota, protože velká část produkce (cca 60 %) je odebírána pivovarem Anheuser-Busch.

Další země nebyly na jednání zastoupeny ani nedodaly aktuální zprávu. Z tohoto pohledu je největším otazníkem Čína, kde se počítá s nárůstem produkce vzhledem k zvýšeným plochám chmele.

Zpráva německých obchodních firem o situaci na trhu

Podle předběžných konzervativních odhadů a zvážení dostupných sklizňových výsledků předpokládáme, že světová sklizeň chmele 2008 s cca 110 000 t bude významně vyšší než sklizeň v roce 2007. Produkce chmele 2008 bude o minimálně 18 500 t, tj. o 20 % vyšší než produkce v roce 2007. Předpokládáme, že nárůst alfa hořkých látek bude vyšší než nárůst ve výnosech. Podle konzervativních odhadů bude produkce alfa hořkých látek činit 10 000 až 10 500 t (sklizňové množství alfy). V porovnání se sklizní 2007 se jedná o nárůst produkce o přibližně 2500 t, tj. o cca 35 %. Je znovu jasné, že výběr odrůd a klimatické faktory mají mnohem významnější dopad na produkci než změna plochy, která se zvýšila „pouze“ o 13 %.

Německo a USA jsou nejvýznamnějšími producentskými zeměmi, které přispívají ke spolehlivým dodávkám na světový trh se chmelem. Společně tyto dvě země vyrobily 80 % světové produkce alfa hořkých látek a upevnily tak svoji pozici. V Německu přesáhne současná sklizeň s více než 39000 t produkci minulého roku o 7000 t (nárůst o 22 %). S přibližně 4000 alfa hořkých látek jde o navýšení oproti roku 2007 o 1200 t, tj. o 40 %.

Současné odhady v USA odhadují podobnou produkci alfa hořkých látek ve výši 4000 t (nárůst o 35 %). Je tu stále určitý stupeň nejistoty o konečném výsledku v USA, protože hodnoty u 3500 ha nových porostů ještě nejsou dostupné. Jako obvykle je velice nejistý přesnější výsledek sklizně v Číně. Avšak s předpokládanou produkcí alfy mezi 600 až 1000 t se odhaduje, že Čína bude mít dostatek alfy pro zajištění vlastní produkce piva.

Další evropské chmelařské země podávají zprávy o průměrných až dobrých sklizních a dobrém obsahu alfy.

V Německu se na začátku po sklizni nákupní trh neobjevil. Napřed byl nakupován chmel s existujícími smlouvami a ve větším množství volný chmel předběžně zajištěný na základě „obecných dodavatelských smluv“. Poměrně pozdě se pak objevil trh na relativně malé množství opravdového volného chmele, na který byly zpočátku nabízeny zálohové ceny do „poolu“ mezi 3,0-5,50 EUR/kg u aromatického chmele a 4,0-6,0 EUR/kg u vysokoobsažného chmele. Později byly nabízeny pevné ceny mezi 4,50-7,0 EUR/kg za aromatický chmel a mezi 8,0-10,50 EUR/kg za vysokoobsažné odrůdy. Na malé výjimky byl veškerý chmel od pěstitelů již prodán. Nákupní aktivity pivovarů přímo od pěstitelů byly v tomto roce velmi malé.

Téměř žádné aktivity na volném trhu se neobjevily v dalších evropských chmelařských zemích. Mimo České republiky kde některé pivovary souhlasili s kompenzacemi za kurzové ztráty. V dalších zemích jako v Polsku a Slovinsku jsou neprodané množství stále k dispozici. V těchto zemích jsou někdy cenové představy pěstitelů na úrovni minulého roku.

Jak již bylo řečeno sklizeň 2008 byla mimořádně vysoká. Produkce alfy v roce 2008 přesahuje potřeby pivovarů v roce 2009. Potřeba alfa hořkých látek pro pivovarský průmysl je odhadována na 8500 t což znamená, že nejméně 1500 t bude k dispozici pro vybudování nových zásob. Tímto se světové zásoby zvýší o cca 2 měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že zásoby u pěstitelů, obchodníků a pivovarů byly na historickém minimu je to důvod pro menší oddechnutí, ale je nutné stále tomuto bodu věnovat pozornost.

Zjistili jsme, že pivovarský průmysl zvládl dramatický deficit v minulých letech a vyklizení zásob v minulém roce profesionálně. Zvýšené užití down-stream a preizomerizovaných produktů a částečně také snížení dávky chmelení zajistilo, že malé dostupné množství chmele pivovarům stačilo. (konec zprávy – Cooberg, Hintermeier)

Představenstvo IHGC

Na zasedání představenstva IHGC byl projednán zápis z minulého zasedání a návrhy na další jednání organizace. V létě roku 2009 se bude chmelařský kongres konat ve Francii. Pro rok 2010 byl podán Německem návrh na výjezdní zasedání do Turecka, kde se chmel pěstuje na cca 300 ha ve spolupráci s pivovarem Efes. Pro rok 2011 navrhla firma Barth konání kongresu v Austrálii a pro výjezdní zasedání 2012 se hlásí Rakousko a Belgie. Pokud se týká programu příštího roku tak jarní zasedání je naplánováno na 17.dubna v Paříži a podzimní zasedání zůstává ještě otevřeno, protože v příštím roce se nekoná výstava BRAU v listopadu, ale Drinktec v září což je příliš brzy pro diskusi o sklizňových výsledcích. Česká delegace nabídla možnost uspořádání jednání v Praze tak jako v roce 2005 což bylo pozitivně přijato většinou zemí, ale nabídnut byl firmou Barth také Mnichov a rozhodnutí bylo odloženo na jarní zasedání.

Německá delegace informovala o nebezpečích spojených s nově připravovanou evropskou legislativou týkající se přípravků pro ochranu rostlin a vyzvala ostatní státy k větší aktivitě směrem k EU. Zatím v tomto byly aktivní pouze Německo, ČR a částečně Slovinsko. Dále byl diskutován český návrh na zvýšení počtu nominací na mezinárodní chmelařské ocenění vzhledem k tomu, že kongres je nyní pořádán každé dva roky oproti předchozím ročním intervalům. Projednávání tohoto bodu bylo odloženo také na program jarního jednání vzhledem k tomu, že zde byly určité hlasy, které mluvily o možném snížení vážnosti tohoto ocenění v případě navýšení počtu nominací.

Chmelařský kongres 2009 – Francie

Program nabízí dvě části – kongresovou a po-kongresovou. Kongresová část je naplánována na 3.-5.srpna ve Štrasburku. Po-kongresová část na 6.-8.srpna na francouzské riviéře. Detaily programu jsou na stránkách IHGC – http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/aug09.htm. Cena kongresu včetně ubytování je počítána na 600 EUR a po-kongresu na 1050 EUR. V případě zájmu o po-kongresový program v jižní Francii je nutná registrace a zaplacení zálohy do 15.prosince 2008. (registrační formuláře jsou na výše uvedených internetových stránkách, v případě potřeby se můžete obrátit o pomoc na Svaz pěstitelů chmele ČR).

BRAU Beviale 2008

Svaz pěstitelů chmele České republiky představil od 12. do 14.listopadu české chmelařství na nejvýznamnějším mezinárodním nápojovém veletrhu BRAU Beviale v Norimberku.

Tak jako v minulém roce Svaz dále propagoval chráněné označení původu Žatecký chmel, které bylo v loňském roce zapsáno do seznamu Evropské Unie. Pro návštěvníky expozice byl připraven nový Atlas českých odrůd chmele z Chmelařského institutu, s.r.o. spolu se vzorky hlavních českých odrůd chmele a pivy uvařených z českých odrůd Sládek, Harmonie a Agnus v pokusném pivovárku Chmelařského institutu, s.r.o. Žatec. Sortiment doplnila piva z Žateckého pivovaru.

Veletrh BRAU je jedinečnou příležitostí k setkání s pivovary z celého světa s možností diskuse o aktuální situaci. Svaz využil tuto příležitost k vysvětlování nutnosti pokračování trendu zvýšených cen chmele, tak aby pěstitelé byli i v budoucích letech schopni pokrýt náklady a investovat do obnovy porostů, konstrukcí a technologií.

Expozice Svazu vznikla již poněkolikáté díky podpoře Ústeckého kraje. Propagační aktivity Svazu jsou dále podporovány Chmelařstvím, družstvem Žatec a v letoším roce také Českou Pojišťovnou.

Svaz pěstitelů chmele ČR připravil pro výstavu BRAU ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR mezinárodní publikaci ČESKÝ CHMEL 2008 s informacemi o současném stavu českého chmelařství, o Žateckém pivovaru a využívání českých odrůd chmele, o historii výstavby budovy Veřejné známkovny chmele v Žatci, o vlivu českých odrůd chmele na senzorickou stabilitu piva a o dalších zajímavostech z českého chmelařství. Na veletrhu se dále prezentovali české obchodní firmy se chmelem – Bohemia Hop, a.s., Top Hop, s.r.o. a ARIX, a.s.. Celkem se na BRAU prezentovalo 1395 vystavovatelů a během tří dnů přišlo 34 000 návštěvníků. V příštím roce se koná nápojový veletrh Drinktec v Mnichově od 14. do 19. září. Informace o českém chmele na výstavě BRAU byly nejen na stáncích českých vystavovatelů, ale aktuální situaci v návaznosti na informace Svazu pěstitelů chmele ČR přiblížily také pivovarské odborné publikace jako např. Brauwelt nebo Brewers Guardian.

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.