ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home České aktuality Chmelařský kongres - 3.2.-4.2.2009
Chmelařský kongres - 3.2.-4.2.2009 PDF Tisk Email

Chmelařský kongres pořádaný Svazem pěstitelů chmele České republiky se konal 3.-4.února v Praze. Jednání chmelařského kongresu se zúčastnilo okolo 120 zástupců českých pěstitelů chmele, obchodních firem se chmelem, dodavatelů a institucí a organizací spojených s pěstováním chmele a českým zemědělstvím.

 

Úvodní dopolední část programu chmelařského kongresu byla naplněna především přednáškami

pracovníků Chmelařského institutu, s.r.o. Žatec, které byly uvedeny ing. Jiřím Kořenem, ředitelem institutu, přehledem činnosti, řešených projektů a výstupů včetně řady nových metodik.

Ing. Karel Krofta, PhD  vystoupil s hodnocením kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2008, ve kterém se mimo hodnocení obsahů alfa hořkých látek a příměsí věnoval také problematice obsahu mykotoxinů, které z provedených analýz nejsou u chmel na rozdíl od sladu problémem. Dále vystoupil Ing. Vladimír Nesvadba, PhD s informací o šlechtění chmele v roce 2008 včetně informace o uděleném patentu pro postup hodnocení odolností chmele proti peronospoře chmelové a o registraci dvou nových českých odrůd Vital a Kazbek. Pan Brynda se opět soustředil na význam dobré výsadby pro dobrý růst rostlin a představil nejlepší porosty výsazů z roku 2008 a nabídku sadby chmele z produkce Chmelařského institutu, s.r.o pro rok 2009, kde byla připravena různá cenové zvýhodnění pro odběratele sadby. Ing. Josef Ježek podal rozsáhlou informaci o projektu Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele na nízkých konstrukcích, který začal na Stekníku řešit Chmelařský institut. Prezentace byla doplněna zajímavými krátkými filmovými ukázkami z výstavby nízké konstrukce. Závěrečné vystoupení pracovníků výzkumu patřilo ing. Kudrnovi s prezentací o prognóze a signalizaci výskytu mšice chmelové a peronospory chmelové. Dopolední jednání kongresu zakončil velmi dobře připraveným vystoupením ing. Vladimír Barborka, vedoucí oddělení chmele a registru chmelnic ÚKZÚZ s informacemi o sklizni chmele 2008, certifikaci chmele a připravovaných změnách a o výsledcích porostů sledovaných ÚKZÚZ v roce 2008.

 

Odpolední blok přednášek kongresu zahájil hlavním vystoupením ing. Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. Za Unii obchodníků a zpracovatelů chmele vystoupil její prezident Ing. Jiří Vent a první část odpoledního bloku uzavřela zástupkyně ministerstva zemědělství, ředitelka odboru rostlinných komodit ing. Eva Divišová.

 

V druhé části odpoledního bloku pokračovala s informacemi z ministerstva zemědělství Ing. Markéta Altová, která  seznámila přítomné s dotačními programy Ministerstva zemědělství, které jsou určeny pro obor chmelařství a také s čerpáním z těchto programu v roce 2008. Zde je nutné zmínit zejména program 1.I pro budování kapkové závlahy, program 3.h pro nákup viruprosté sadby chmele a také Program rozvoje venkova. Následovalo vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky ing. Jana Veleby, který se věnoval aktuálním problematikám českého zemědělství, tj. zejména mléku a podal další informace o činnosti komory. S informacemi z českého pivovarnictví se zaměřením na registraci chráněného označení původu České pivo a jeho charakteristiky vystoupil tradiční host kongresu ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Poslední odborné vystoupení patřilo předsedovi CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec ing. Pavlu Patrovskému, který krátce informoval o současné činnosti družstva. Kongres byl uzavřen prezentací Komerční Banky, a.s. Vedle Komerční Banky byl partnerem kongresu opět pivovar Krušovice a s expozicí se zúčastnili Agra Pojišťovna, Ryjo, s.r.o. Račetice, Jet Company, s.r.o. a byl zde i zástupce České pojišťovny.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.