ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Zahraniční aktuality Hop Market Telegram – leden 2008
Hop Market Telegram – leden 2008 PDF Tisk Email
Zpravodaj firmy Joh. Barth&Sohn.

Extrémní nedostatek chmele ze sklizně 2007 – Deficit alfy okolo 1000 t, tedy 12 % potřeby – Sklizně 2008 a 2009 z vysoké míry pod smlouvou – Obor chmelařství bude znovu investovat do další infrastruktury

Situace na trhu – sklizeň 2007

V době kdy v listopadu 2007 probíhal nápojový veletrh BRAU již bylo velmi zřejmé, že nebude možné pokrýt očekávanou poptávku po chmelu. Dostupná volná množství byla minimální a vyskytovala se spíše mezi aromatickými odrůdami Perle a Tradition než mezi hořkými odrůdami. Podprůměrný obsah alfy u odrůdy Magnum tak jako i u vysoko-obsažných odrůd v USA znamenal konec nadějí na volné množství, protože bylo možné pouze pokrýt již uzavřené smluvní závazky.

To co činí situaci ještě komplikovanější, je skutečnost, že zde existovaly a stále existují opakovaná nedodání množství oproti smlouvám, zvláště na trzích jako Polsko a Slovinsko, což je příčinou zhoršené situace v dodávkách u obchodních firem. Jeden z našich hlavních úkolů bude znovu obnovit smluvní disciplínu v těchto oblastech.

Pivovarský průmysl zvládá částečně situaci používáním pre-izomerizovaných chmelových produktů. Zpracovací kapacity nejsou však tento nápor schopny zvládnout, takže toto opatření pomůže řešit situaci jen do určité míry. V současné době nelze předpovědět do jaké míry může tato krize vést k snížení dávek chmelení, nebo v horším případě k výpadkům produkce.

O příčinách této situace se již několikrát hovořilo a proto to již nebudeme opakovat. Jediným pozitivním aspektem této situace je, že pivovarský průmysl si znovu vzpomenul na strategický význam surovin. Těžko najdete pivovarský kongres, který by se nyní nezaměřoval na dodávku surovin.

Plocha

Již sklizeň roku 2006 ukázala, že skutečná poptávka po chmelu byla významně vyšší než jakou do té doby odhadoval obor chmelařství. Pokračující vyčerpávání zásob v pivovarech je nejpravděpodobnějším hlavním důvodem tohoto špatného odhadu. Již v zimním období 2006/2007 vedly nové údaje o poptávce obchodníky se chmelem k obhajování rozšíření dodavatelské základny. Následně, již pro sklizeň 2007, bylo pěstováno nových 2191 ha. Pro nadcházející sklizeň 2008 se počítá s dalším nárůstem v ploše o 3500-4000 ha.

Avšak nesmíme zapomenout na to, že nové plochy jsou již pod smlouvou. To znamená, že hlavní část dodatečných výnosů je již svázána s dlouhodobou smlouvou a nebude tedy k dispozici na volném trhu. Dále, pouze plocha vysázená v USA přinese u výsazů produkci v roce 2008. U všech ostatních oblastí bude nová plocha v plné produkci až ve třetím roce.

Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že nová plocha se téměř výhradně týká vysoko-obsažných odrůd. V části ploch, jsou aromatické chmele i rušeny, aby zde byla plocha pro nové vysoko-obsažné chmele. Toto může být jednoduše vysvětleno tím, že na základě dlouhodobých smluv nyní nabízených jsou tržby z hektaru pro vysoobsažný chmel lepší než pro aromatické odrůdy. Ačkoli je pravda, že pěstování vysokoobsažných odrůd je nejefektivnějším opatřením k vyrovnání světové poptávky a nabídky, je nutné konstatovat, že toto zvyšuje enormní tlak na aromatické odrůdy, které se mohou rychle stát další Achilovou patou. To platí jak pro Německo tak pro USA.

Používání chmele mimo pivovarský průmysl pokračuje v získávání většího významu a v tomto sektoru vidíme rostoucí poptávku. Všehovšudy by mělo zvýšení ploch přivést dodávky zpět k rostoucí poptávce.

Smluvní trh


Pivovarský průmysl reagoval na měnící se tržní podmínky uzavíráním dlouhodobých smluv v objemech, které nebyly nikdy předtím. Pěstitelská plocha v Německu byla pro sklizně 2008 a 2009 nasmlouvána až do tzv. „nekritického smluvního množství“ (tj. v závislosti na odrůdě přibližně 85 % dlouhodobého výnosového průměru). Následně není tedy možné uzavírat na tyto sklizně žádné nové smlouvy.

I v USA nebo Austrálii byly produkční plochy již z velké části nekontrahovány. To znamená, že stále nepokrýtá poptávka na tyto dvě sklizně musí být pokryta množstvím z volného trhu.

Smluvní trh se proto nedávno přesunul na sklizně 2010 až 2015. Podle našeho názoru je toto oživení dlouhodobého uvažování nejefektivnějším způsobem zajištění dodávek pivovarskému průmyslu a postavení dodávek znovu na pevné nohy. Navíc jsou ceny od roku 2011 zpět na normální úrovni. U pěstitelů existuje velká potřeba investic, zvláště pokud má dojít k nárůstu ploch. Tyto investice mohou být realizovány jen v případě zajištění dlouhodobými smlouvami za cen, které umožňují očekávat zajímavou návratnost.

Opatření realizovaná firmou Barth-Haas Group

A/ Rozšíření vlastních ploch chmele

Skupina Barth-Haas hraje důležitou roli ve zvládnutí krize dodávek. Následující plocha byla/bude přivedena do produkce.

2007

2008

USA

0 ha

206 ha (+31,2 %)

Austrálie

14 ha (+ 4,5 %)

63 ha (+ 19,6 %)B/ Zvýšení ploch uzavíráním nových smluv

Uzavřeli jsme významné množství nových dlouhodobých smluv s pěstiteli chmele pro nové výsadby a pokud to bude požadováno poskytneme také podporu financování nutných investic. Dále hovoříme s pěstitelskými asociacemi o udržení a zvýšení ploch.

C/ Investice do zpracovatelských kapacit

Nakonec investujeme významné zdroje do rozšíření zpracovatelských kapacit v sektoru izomerizovaných produktů tak abychom byli připraveni na rostoucí poptávku.

Výhled

Vzhledem k chmelovému cyklu (3 roky do dosažení plné produkce u výsazů) se situace na trhu pravděpodobně začne zlepšovat pouze během dvou až třech sklizní. S uzavření dlouhodobých smluv a výsledným rozšířením ploch a investic oboru chmelařství do infrastruktury našeho oboru se ukazuje, že přijatá opatření k překonání krize byla správná. Můžeme pouze doufat, že uzavření dlouhodobých smluv nebude znamenat jen jednorázovou odpověď na současnou situaci, ale že nestala skutečná změna v myšlení k strategickému a dlouhodobému stavu dodávek surovin umožňujícím oběma zainteresovaným stranám stabilitu a spolehlivé plánování.

Přeložil: Mgr. Zdeněk Rosa BA, Svaz pěstitelů chmele ČR

Originál zprávy najdete na http://www.barthhaasgroup.com/pls/bhg/news
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.