ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home České aktuality Zpráva pro odběratele
Zpráva pro odběratele PDF Tisk Email

Současná situace českého chmelařství

Vážení obchodní partneři,

V průběhu jara a léta tohoto roku, tak jako i podzimu roku minulého, se objevila četná hodnocení stavu českého chmelařství ze stran některých světových obchodních firem se chmelem. Chtěli bychom upozornit, že některá tato hodnocení a výhledy jsou velmi paušalizující, mnohdy nepřesná a zavádějící. Je možné, že účelem těchto sdělení je snížit potenciál a hodnotu českého chmelařství v očích odběratelů českého chmele a tím získat do budoucna konkurenční výhodu.

V žádném případě nepopíráme, že české chmelařství čelí v současné době mnoha problémům vyplývajících z podnákladových cen při realizaci chmele v dlouhém minulém období, extrémně posilující české koruny a špatných sklizní 2006 a 2007 a to jak z hlediska hektarových výnosů tak i alfa hořkých látek.

I přes tyto výše zmíněné problémy je však třeba navzdory předkládaným tvrzením zdůraznit, že i v těchto složitých podmínkách obdrželi zákazníci českého chmele množství, které odpovídalo klimatickému zásahu do celkové produkce v posledních dvou sklizních.

Tato složitá situace donutila pěstitele a obchodníky k zahájení jednání se svými partnery o možném cenovém zohlednění prudce se zvyšujících nákladů a současně posilující domácí měny, kterému nečelí v takové míře žádná jiná pěstitelská oblast do parametrů pro sklizeň 2008 a dále. Dle našich informací jsou však veškerá tato jednání vedena na principu dobrovolnosti a cílem je případnými úpravami parametrů maximálně zvýšit jistotu a důvěru našich odběratelů.

V míře, kterou dovoluje finanční situace také dochází k obnově chmelnic i výstavbě chmelnic nových, tak aby se co nejrychleji opět vyrovnala poptávka s nabídkou. Čeští pěstitelé mají podporu odpovědných národních institucí, jako je například Ministerstvo zemědělství České republiky a jeho ministr Petr Gandalovič prohlásil při letošním kongresu českých chmelařů, že „Je v zájmu České republiky tisíciletou tradici pěstování chmele udržet“ a ministerstvo otevřelo pro pěstitele chmele možnost čerpání jak z národních tak evropských dotačních programů, aby pomohlo k stabilizaci tohoto tradičního odvětví v České republice. V případě zájmu můžeme poskytnout podrobnější informace. Tato podpora je patrná také například u podpory chráněného označení původu Žatecký chmel.

Není proto nejmenší důvod vidět české chmelařství s jeho dlouhou tradicí a prověřeností jako jakkoliv nejistého či nestabilního partnera pro další období. V minulých desetiletích to byly právě čeští pěstitelé, kteří jako téměř jediní projevovali svou víru v dlouhodobé smluvní zajištění a důvěru ve své smluvní partnery a uzavírali proto smlouvy na svoji veškerou produkci a nesnažili se tedy obchodovat na trhu s volných chmelem. Tato praxe se však nyní obrátila proti českému chmelařství a jeho ekonomice vzhledem k rapidním nepředpokládaným změnám v kurzu české měny a růstu nákladů. I přesto chtějí pěstitelé chmele v ČR tento princip oboustranného zajištění zachovat a ze strany hlavních obchodních firem zde v návaznosti na trvající zájem pivovarů nyní probíhají s pěstiteli intenzivní jednání na řadu dalších let.

Těšíme se na naši další spolupráci a děkujeme Vám za Vaši dosavadní důvěru.

V Žatci 28.7.2008

Svaz pěstitelů chmele ČR
Chmelařství, družstvo Žatec
Bohemia Hop
Top Hop
Arix EU

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.