ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home České aktuality Tisková zpráva - 13.6.2014
Tisková zpráva - 13.6.2014 PDF Tisk Email

Svaz pěstitelů chmele má nového předsedu


Představenstvo Svazu pěstitelů chmele zvolilo ze svých řad nového předsedu představenstva. Stalo se tak po mimořádné členské schůzi na zasedání představenstva Svazu, které se konalo tuto středu. Předsedou představenstva Svazu se do řádných voleb na podzim roku 2015 stal Ing. Luboš Hejda a nahradil tak ve funkci nedávno tragicky zesnulého dlouholetého předsedu Ing. Bohumila Pázlera.

Ing. Luboš Hejda, ekonom a pěstitel z Rakovnické chmelařské oblasti, se věnuje chmelu celý svůj život. Pochází ze selské rodiny, která až do kolektivizace v oblasti pěstovala chmel. Ing. Hejda je v současnosti jednatelem a spoluvlastníkem zemědělské společnosti CHMEL spol. s.r.o se sídlem v Pochvalově, která pěstuje chmel na více jak 140 ha a tím se řadí mezi jeden z největších chmelařských podniků v České republice. Pan předseda Hejda se také spolupodílel na vzniku Svazu pěstitelů chmele v době transformace před rokem 2000. V tomto roce končí jeho dlouholeté působení jako starosty obce Třtice, kde v současnosti žije. Letité zkušenosti ze zemědělské a chmelařské praxe nebo veřejné správy jsou pro Svaz pěstitelů chmele a chmelaře nejlepší kombinací pro rozvoj tohoto tradičního českého oboru. Cílem nového předsedy je navázat na dosavadní intenzivní činnost Svazu a předešlého předsedy.

 

Nově zvolený předseda Svazu pěstitelů chmele se chce mimo jiné zaměřit na řešení dlouhodobých palčivých otázek ve chmelařství jako je obnova chmele a stabilizace ekonomiky pěstitelů chmele v České republice, koordinace implementace nové společné zemědělské politiky Evropské unie do národních předpisů z pohledu chmele, národním podporám, pojištění, dále pak otázce hospodaření s vodou a vodních zdrojů, vědě a výzkumu a v neposlední řadě také vzdělávání a zajištění lidského zdroje v oboru.


Chmel v roce 2014
Podle předběžných čísel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který vede evidenci chmelnic v České republice, je prozatím výměra chmele 4.472 ha. Oficiální statistiky se uzavírají a konečná čísla budou k dispozici v polovině srpna. Meziroční nárůst plochy je ovlivněn nebývalým rozsahem obnovy chmelnic na podzim loňského roku, a to současně i za podpory Ministerstva zemědělství. "Návratnost takové podpory státu do oboru, který je charakteristický vysokou zaměstnaností a přidanou hodnotou, je velmi rychlá, účinná a svým rozsahem nikterak významně nezatěžuje veřejné finance. Je však zásadní, aby taková podpora byla dlouhodobá a stabilní. Jen tak lze dosáhnout cíle efektivní podpory oboru", upozorňuje Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele. Celkový nárůst celkové plochy je ovlivněn nejen současnou poptávkou po českém chmelu, ale také škodami při loňských povodních.


Svaz pěstitelů chmele
Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením, jehož činnost je převážně zaměřena na chmelařství.

 

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat ekonomické a společenské zájmy svých členů, usilovat o rozvoj chmelařství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby a poradenský servis v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Svaz zastupuje své členy při jednání s vládou České republiky a jinými státními orgány, v rámci tripartitních jednání, v Agrární komoře, v mezinárodních organizacích.

 

Svaz pěstitelů chmele je členem Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR nebo Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele IHGC. Je zakladatelem a jediným vlastníkem Chmelařského institutu s.r.o., Žatec. V současnosti má 92 členů, kteří hospodaří na více jak 95 % celkové rozlohy chmele v České republice.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.