ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home České aktuality Tisková zpráva - 31.8.2012
Tisková zpráva - 31.8.2012 PDF Tisk Email

Sklizeň českého chmele v roce 2012


Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se pokles ploch chmelnic zmírnil a celková sklizňová plocha chmele v ČR je v roce 2012 – 4.366 ha.  "Plocha oproti loňsku klesla o 266 hektarů. Nejvíce byla snížena plocha Žateckého poloraného červeňáku v Žatecké oblasti a to o 114 hektarů. V oblasti Úštěcké ubylo 61 hektarů a v oblasti Tršické 59 hektarů této jemné aromatické odrůdy. I přesto zaujímá stále odrůda Žateckého poloraného červeňáku  87 %  z celkové výměry chmele České republiky." uvádí Vladimír Barborka, vedoucí oddělení chmele ÚKZÚZ. Výsaz nových rostlin v roce 2011 byl proveden na 91 ha, tj. 2,1  %. "Nízká plocha výsazu je bohužel dána vlivem vysokých sklizní z předešlých let a promítla se až v letošních statistikách", dodává Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmel ČR. Přibližně na 47 ha je pěstován chmel na nízkých konstrukcích.

Průběh počasí podstatně ovlivnil letošní pěstování chmele na našem území. Souběh několika vlivů během vegetace tak bude mít negativní vliv na konečné výnosy. Nejvíce jej ovlivnil průběh zimy, kdy v únoru Česko zasáhly velice silné mrazy bez sněhové pokrývky a měsíce květen a červen sucho. V srpnu a zejména v jeho závěru převládaly vysoké teploty a podprůměrný úhrn srážek. V této chvíli pěstitelé sčítají ztráty vlivem zmíněného sucha.

Většina pěstitelů začala v závislosti na průběhu počasí sklízet v týdnu od 20.8. ranou odrůdu chmele Žatecký poloraný červeňák. Ukončení sklizně se u většiny pěstitelů předpokládá na konci prvního zářijového týdne. Celkem pěstuje chmel v České republice 118 pěstitelů.

Letošní rok je výjimečný tím, že v České republice proběhne první sklizeň biochmele s certifikací. Čeští producenti chmele jsou tímto schopni nabídnout pivovarům jedinečnou odrůdu Žatecký poloraný červeňák také z ekologického režimu pěstování. Mohou se tak zařadit mezi desítku producentů biochmele ve světě.

Předběžné výsledky sklizně chmele
Svaz pěstitelů chmele již těsně před počátkem sklizně prezentoval hrubý odhad letošní produkce. V této chvíli lze odhadnout, že sklizeň chmele roku 2012 bude mít podprůměrný charakter v porovnání s dlouhodobým průměrem (1,11 t/ha). Dle odhadů výsledků z jednotlivých oblastí by se průměrný výnos chmele mohl pohybovat v rozmezí 0,95 - 1,0 t/ha. V této fázi sklizně, s ohledem na již zmíněná fakta, lze odhadnout letošní produkci na přibližně 4.500 tun chmele. Důvodem je zejména nižší průměrný výnos Žateckého poloraného červeňáku a to hlavně v rakovnické části Žatecké oblasti.

„Podle analýz dostupných v této chvíli u odrůdy Žatecký poloraný červeňák předpokládáme, že kvalita chmele z pohledu obsahu alfa hořkých látek bude velmi dobrá. Předčí dlouhodobý průměr a oproti loňskému roku bude lehce nižší." říká Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. Tyto výsledky rovněž potvrzují jednotlivá sledování dynamiky tvorby alfa hořkých látek Chmelařským institutem s.r.o, Žatec ve vybraných lokalitách před sklizní chmele. "Čeští pěstitelé chmele jako v předešlém roce, budou moci nabídnout svým odběratelům vysoce kvalitní produkci. Bohužel však v omezeném množství", dodává Pázler.

V posledních letech celosvětové nadprodukce padaly ceny až na hranici rentability pěstování. S ohledem na letošní výnosové parametry a předpokládanou výši výroby, má veškerá produkce letošní sklizně své odbytiště. Je však potřeba podotknout, že z důvodu nepříznivých podmínek v zimním období bude potřeba vysokých nákladů na investice do porostů a výsadby. To však z důvodu poklesu cen z posledních let bude poměrně složité.


Uplynulý rok byl pro producenty chmele přelomový z hlediska využívání elektronické podpory při sklizni chmele. Stav prohlášení producentů chmele odeslaných na Registr chmelnic vedený ÚKZÚZ se významně zvýšil ve prospěch elektronických podání. Elektronická výměna dat s nástupem využití čárových kódů zvyšuje kvalitu celého procesu certifikace chmele. Podle statistik CCV jako technologického správce registru, již druhý rok po sobě roste opakovaně počet elektronických podání do Registru chmelnic více než dvojnásobně (konkrétně za rok 2010 bylo elektronicky podáno 31 % prohlášení producenta, papírově 69 %, zatímco v roce 2011 elektronicky 68 % a papírově už jen 32 %.

 

Kompletní tisková zpráva je dostupná zde

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.