ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home České aktuality Tisková zpráva - 21.12.2011
Tisková zpráva - 21.12.2011 PDF Tisk Email
Produkce chmele v České republice dosáhla 6.088 tun a vysoké kvality.


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Žatec (ÚKZÚZ, vedoucí Ing. Vladimír Barborka) poskytl konečné údaje ke sklizni chmele v roce 2011. V ČR se v roce 2011 podle ÚKZÚZ sklidilo celkem 6.087,8 t chmele (2010 - 7772 tun) s průměrným celkovým výnosem 1,31 t/ha (2010 – 1,49 t/ha).

V Žatecké chmelařské oblasti bylo vypěstováno celkem 4556,2 t (2010 - 5620 t), s průměrným  výnosem 1,30 t/ha (2010 - 1,47 t/ha), v Úštěcké oblasti celkem 648,8 t (2010 - 903 t), výnos 1,24 t/ha (2010 - 1,42 t/ha) a v Tršické chmelařské oblasti celkem 882,9 t (2009 - 1248,1 t), výnos 1,49  t/ha (2008 - 1,68 t/ha).

Loňský a letošní sklizňový rok jsou specificky odlišné roky. Letošní produkce má sice průměrný charakter s podstatně nižší plochou než v předchozích letech, avšak s vysokou kvalitou obsahových látek.

"Oproti loňskému roku došlo ke snížení produkce o 1684 tun a v porovnání s dlouhodobým průměrem o přibližně čtyři sta tun", říká Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. Tradičně nejvíce kvalitního českého chmele bylo vypěstováno v Žatecké chmelařské oblasti. Ve všech třech chmelařských oblastech ČR byla kvalita obdobná. Bohužel těsně před sklizní došlo vlivem nepřízně počasí k pádu 150 ha chmelnic s vysoce kvalitním chmelem na Rakovnicku. "Vzhledem k nižší sklizni oproti předchozímu roku, lze očekávat postupné zobchodování celé produkce roku 2011", dodává Pázler.


Žatecký poloraný červeňák

Největší částí (82,5 %) se na produkci s objemem 5020,1 t (2010 - 6568,5 t) podílela jemná aromatická odrůda Žatecký poloraný červeňák. Na Žatecku bylo sklizeno 3883,5 t, výnos 1,24 t/ha (2010 - 4860 t, 1,43 t/ha), na Úštěcku 533,9 t, výnos 1,16 t/ha (2010 - 771 t, 1,36 t/ha) a na Tršicku 602,7 t, výnos 1,35 t/ha (2010 - 938 t 1,61 t/ha) Žateckého poloraného červeňáku. 

Sklizňová plocha odrůdy Žatecký poloraný červeňák je v novodobé historii nejnižší a dosahuje jen 43% sklizňové plochy oproti roku 1993. Nicméně za posledních pět let došlo k výsazům nových porostů na 1.056 ha (200 ha v letošním roce), což je jistě pozitivní trend.


Další české odrůdy

Výsledky dalších českých odrůd je nutno hodnotit individuálně podle jejich charakteru i podle oblastí. Druhou nejvíce pěstovanou odrůdou dle plochy je aromatická odrůda Premiant, které se vyrobilo celkem 467,1 t, a dosáhla výnosu 1,86 t/ha (2010 - 502,88 t, 1,81 t/ha). Hned v závěsu je další  česká aromatická odrůda Sládek s celkovou produkcí 487,8,3 t, tj. průměrným výnosem taktéž 1,86 t/ha (2010 - 538,3 t, 1,99 t/ha). Celková produkce u nejrozšířenější české hořké odrůdy Agnus činila 84,8 t, s výnosem 1,65 t/ha (2010 - 127 t, 2,08 t/ha). Odrůdy Premiant a Sládek tak znovu dosáhly vyrovnaného výnosu s vyšší kvalitou v porovnání s rokem 2010.

Průměrný obsah hořkých látek v letošní sklizni
Následující hodnoty jsou za celou republiku:

Žatecký poloraný červeňák        4,0 %
Sládek                    7,9 %    
Premiant                 9,8 %
Agnus                     10,3 %


"I přes meziroční snížení světových ploch o přibližně tři a půl tisíce hektarů, kdy v některých státech došlo ke snížení opravdu minimálnímu (v porovnání s jejich celkovou plochou) a to i ve stínu situace s nadbytkem chmele, např. Německo, došlo vlivem celosvětově průměrné až nadprůměrné sklizně k produkci téměř stejné výše jako v loňském roce. To nijak neulehčuje bilanci z globálního hlediska", uvedl Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.