ČeštinaEnglish


BrauBeviale 2023

Navštivte nás v hale č. 1, na stánku 550
Banner
Banner
Banner
Home České aktuality Tisková zpráva - 13.12.2010
Tisková zpráva - 13.12.2010 PDF Tisk Email
Čeští pěstitelé chmele sklidili 7772 tun chmele


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Žatec (ÚKZÚZ, vedoucí Ing. Vladimír Barborka) poskytl konečné údaje ke sklizni chmele v roce 2010.

V ČR se v roce 2010 podle ÚKZÚZ sklidilo celkem 7771,7 t chmele (2009 – 6616; 2008 - 6759,2; 2007 – 5630,6) což odpovídá výnosu 1,49 t/ha (2009 – 1,25 t/ha).

V Žatecké chmelařské oblasti bylo vypěstováno celkem 5620,4 t (2009 - 4612,94 t), tj. výnos 1,47 t/ha (2009 - 1,18 t/ha), v Úštěcké oblasti celkem 903,2 t (2009 - 834,59 t), tj. 1,42 t/ha (2009 - 1,24 t/ha) a v Tršické chmelařské oblasti celkem 1248,1 t (2009 - 1168,13 t), tj. výnos 1,68  t/ha (2008 - 1,58 t/ha).

Letošní výsledky mají téměř rekordní charakter. Oproti loňskému roku došlo k navýšení o 1156 tun. Již průměrný výnos všech oblastí naznačuje vysoký výsledek produkce chmele. V porovnání s loňskem došlo meziročně, díky vyššímu výnosu, k nárůstu zejména v největší chmelařské oblasti, tj. Žatecké chmelařské oblasti. „I přes poměrně velké výkyvy počasí v rozhodujícím okamžiku vývoje ovlivnilo rostlinu množství srážek. Právě objem srážek pro letošní rok byl poměrně vysoký oproti třicetiletému průměru“, uvedl Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. V době vegetace a bezprostředně před počátkem sklizně došlo celkem k poškození 214 ha chmelnic, z toho přibližně 10 ha padlo vlivem silného větru. „Letošní rok byl zároveň velice náročný na ošetření chmele zejména proti peronospoře chmelové (Pseudoperonospora humuli). V některých oblastech se podařilo a naopak v některých nepodařilo udržet tuto chorobu pod prahem ekonomické škodlivosti“, uvedl Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR.


Žatecký poloraný červeňák


Největším podílem (84,5 %) se na produkci s 6568,5 t (2009 - 5395,25 t) podílela jemná aromatická odrůda Žatecký poloraný červeňák. Na Žatecku bylo sklizeno 4860,06 t, tj. výnos 1,43 t/ha (2009 - 3845,28 t, 1,11 t/ha), na Úštěcku 770,55 t, tj. výnos 1,36 t/ha (2009 - 726,76 t, 1,22 t/ha) a na Tršicku 937,90 t, tj. výnos 1,61 t/ha (2009 - 823,21, 1,43 t/ha) Žateckého poloraného červeňáku. 

Oproti roku 2005, kdy byla podobná produkce chmele, bylo sklizeno o 247,5 tun méně a oproti roku 2009 o 1173,3 tun více odrůdy Žatecký poloraný červeňák.

Plocha odrůdy Žatecký poloraný červeňák však klesla jen za posledních deset let od roku 2000 v ČR o 1303 ha, tedy téměř o 20 %. Pěstitelé se v posledních letech stále intenzivně věnovali obnově chmelnic a podle informací Chmelařského institutu s.r.o, došlo u Žateckého poloraného červeňáku opět k navýšení prodeje sadby a to již pátý rok po sobě.


Další české odrůdy


Výsledky dalších českých odrůd je nutno hodnotit individuálně podle jejich charakteru i podle oblastí. Dobře si vedla jako v minulém roce aromatická odrůda Sládek s celkovou produkcí 538,3 t, tj. průměrným výnosem 1,99 t/ha (2009 - 567,93 t, 2,08 t/ha; 2008 – 548,63 t, 2,29 t/ha). Produkce aromatické odrůdy Premiant činila 502 t, tj. výnos 1,81 t/ha (2009 - 483,88 t, 1,67 t/ha; 2008 - 478,95 t, 1,79 t/ha). Celková produkce u hořké odrůdy Agnus činila 127 t, tj. výnos 2,08 t/ha (2009 - 123,84 t, 2,14 t/ha; 2008 - 114,1 t, 2,19  t/ha). Jak je zřejmé výše, hektarové výnosy se meziročně oproti rokům 2008, 2009 dramaticky nezměnily. Odrůda Sládek vykázala za poslední dva roky na stejné ploše stabilní výnos. I přes snížení plochy odrůdy Premiant vlivem vyššího výnosu došlo k menšímu nárůstu produkce této odrůdy.

Obsah hořkých látek
Následující hodnoty jsou za celou republiku, údaj ke dni 10.12.10

Žatecký poloraný červeňák        3,20 %
Sládek                    7,20 %    
Premiant                 9,30 %
Agnus                     11,00 %

Přes zdánlivě pěkné výsledky produkce však není důvod k jásotu. Ve světě je volného či neprodaného chmele poměrně vysoké množství a to umocňuje také pokles výstavu pivovarů zejména v tradičních pivovarských zemích v roce 2009 a 2010. Dalším aspektem je snižování dávek chmelení na hektolitr piva.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.