ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Zahraniční aktuality Jarní zasedání IHGC 2010 - Paříž
Jarní zasedání IHGC 2010 - Paříž PDF Tisk Email

Ve francouzském hlavním městě Paříži se jako již poněkolikáté v řadě konalo jarní zasedání Mezinárodní organizace pěstitelů chmele. Letos prezenční listina zaujímala celkem zástupce 8 zemí/obchodních organizací. Tento nízký počet účastníků, kde bohužel chybělo české zastoupení, byl způsoben náhlým uzavřením letového prostoru v téměř celé Evropě a české letiště Ruzyň nevyjímaje. Avšak i přesto se jednání uskutečnilo a jednotlivé členské organizace a pěstitelské země mají k dispozici aktualizovanou statistiku ploch nebo zprávu o situaci na trhu podanou německými obchodníky se chmelem.

Ekonomická komise

Dle údajů IHGC celková produkce chmele členských zemí byla 112.005 tun a to na ploše přes 59 tis. ha. Z toho 70.674 tun zaujímají hořké odrůdy chmele. Zbytek jsou odrůdy aromatické. Celková produkce alfa hořkých látek byla v pěstitelském roce 2009, 10.632 tun. Celosvětová spotřeba je však odhadována jen 8.200 tun. Nastává tedy již druhý rok po sobě podstatně velký převis produkce oproti spotřebě. Pro rok 2010 se očekává vlivem plošného snížení chmele a to hlavně v USA menší produkce, která by se mohla pohybovat okolo 107.500 t chmele a o asi 500 t alfy méně. A proto by tento rok mohl být poznamenán rostoucí nadprodukcí. Tento fakt si uvědomuje většina pěstitelských zemí. Je potřeba ve světě snižování ploch (zejména ve zemích které v poslední době neúměrně navyšovali své plochy) či následná reorganizace odrůd, aby bylo zamezeno zvyšujícímu se nárůstu produkce chmele.

Německo – v Německu se očekává pěstování chmele na téměř stejné ploše oproti roku 2009 a to 18.400 hektarech. Avšak produkce je v rozdílu odhadována o 5tis tun větší než v roce předchozím. Tento nárůst je rozložen téměř stejným podílem jak u aromatických tak hořkých odrůd. Dle prognóz větší nárůst produkce je očekáván zejména u odrůdy Herkules, kde se plocha zvýšila o 312 ha. U odrůdy Hallertau Magnum naopak dojde ke snížení o 117 ha a stejně tak u aromatické odrůdy Hallertauer o 100 ha. Stoupnout by měla plocha u Hallertauer Tradition, naopak Perle by měla být snížena. Nárůst produkce je dán i odhadovaným vyšším výnosem jak u aromatických tak hořkých odrůd a to u hořkých o 0,4 t/ha na 2,2 t/ha. Celkový průměrný výnos je pro následující sezonu odhadován na 2,0 t/ha. Nejrozšířenější odrůdou na německém území je stále hořká odrůda Magnum v odhadované ploše 4.150 hektarů. Dalšími v pořadí jsou Perle (3.300 ha), Hallertaruer Tradition a Herkules (obě 2.700 ha). Němečtí pěstitelé uvádějí, že pokrytí produkce smlouvami mají 86% (30.100 t) pro rok 2010, 81% pro rok 2011 a 73% pro rok 2012. Průměrné ceny chmele jsou u aromatického 3,87 EUR/kg a u hořkého 3,99 EUR/kg (uváděné jako netto ceny).

USA – na území Spojených států by mělo dle hlášení pro IHGC dojít ke snižování ploch chmele. Celkové snížení by mělo být 2.676 ha. Plocha by tak měla klesnout na přibližnou hodnotu 13.400 ha. Snižování bude vyšší u hořkých odrůd (-1643 ha). Odhad snížení produkce se odhaduje 8.300 tun chmele na celkovou produkci 34.500 t. Konkrétněji by se mělo snížení projevit napříč celého odrůdového spektra, ale zejména u skupiny odrůd CTZ nebo Willamette. Celkové snížení skupiny Columbus/Tomahawk a Zeus bude okolo 1500 ha. Plocha aromatické odrůdy Willamette by mela klesnout o 600 ha. Je tak odhadován celkový počet alfa hořkých látek na 3.900 tun. Američané se ale potýkají i s problémem prodat produkci. Uvádějí, že na základě vypršení smluv se skupinou Anheuser-Busch po letošní sklizni 2010 bude budoucnost velice nejasná. Na zbytek ploch vyprší smlouvy až v roce 2012. Průměrná celková cena chmele je uváděna 5,87 EUR.

Polsko – Jelikož nebyla dodána IHGC aktualizovaná tabulka, zůstávají hodnoty jako z podzimního jednání.

Slovinsko – plocha sklizně 2009 byla 1.639 ha s produkcí 2.500 t chmele. Pro tento rok se však počítá se snížením a to téměř o 400 ha. To je také reakce na velkém množství chmele, které nebylo prodáno. Pro rok 2010 mají pod smlouvami jen 60% produkce a pro rok 2011, 40%. Přibližně 350 tun je stále neprodaných. Průměrná cena chmele je uváděna na hodnotě 4 EUR/kg. Nejvyšší podíl zaujímala odrůda Super Styrian Aurora s plochou 960 ha.

Ukrajina – sklizeno 1.335 tun chmele z plochy 1.247 ha. Pro rok 2010 se počítá s navýšením cca o 100 ha chmelnic a to na 1.345 ha. Produkce by však měla být nižší a je odhadována jen něco přes 1.000 tun. Nízké jsou odhadovány také výnosy. Odrůdou s největším podílem je Zagrava s 221 ha a mělo by tomu být i v tomto roce. Průměrná cena chmele u aromatického chmele pro rok 2009, 3,3 EUR/kg. U hořkého 3,5 EUR/kg (netto).

Anglie – na území UK by nemělo dojít k rozdílu oproti loňskému roku a to jak v produkci, výnosu nebo obsahu alfa hořkých látek. Bylo sklizeno 1.450 tun chmele na ploše 1.100 ha. Celková produkce alfa hořkých látek byla 104 t.

Rusko – 160 tun chmele, sklizeno z 220 ha.

Slovensko – chmel se pěstoval na 235 ha s produkcí 240 tun. Nepředpokládá se výraznější změna plochy.

Nový Zéland – na ploše 435 ha sklizeno 832 t. Nebyla dodána data o pro letošní vývoj.

Rakousko – v roce 2009 se v Rakousku pěstoval chmel na ploše 229 ha s produkcí 342 t. Žádné výrazné změny se nebudou konat. Produkce by měla lehce stoupnout v důsledku vyššího výnosu, který je na tento rok odhadován na 1,6 t/ha u aromatického a 2,2 t/ha u hořkého chmele. Nejvíce jsou zde pěstovány odrůdy Celeia, Perle nebo Magnum. Pro rok 2010 je produkce pokryta smlouvami z 98% a pro následující dva roky 90%. Průměrná cena aromatického chmele byla 6,6 EUR a hořkého 10,5 EUR.

Belgie – na ploše 186 ha bylo celkem sklizeno 336 t chmele. Pro tento rok se nepředpokládá větší změna, mělo by však dojít k menšímu poklesu výnosu. 80% produkce pro rok 2010 je nasmlouvaná. Na následující rok již z 60%. Není zde žádný volný chmel.

Bulharsko – došlo k výraznému snížení plochy a produkce, když na ploše 160 ha bylo sklizeno 183 tun chmele.

Francie – na území Francie byl chmel pěstován na 535,5 ha s produkcí 817,5 t chmele. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu produkce téměř o 45%. Pro letošní rok se nepočítá z navýšením ploch. Dochází jen ke změnám podílu odrůd. Francouzským plochám vévodí odrůdy Strisselspalt (u které by však mělo dojít k poklesu) a Tradition, která by společně s Fuggle měla narůst celkem o necelých 80 ha. Rok 2010 bue 100% pokryt smlouvami, následující rok již z 50%. Průměrné ceny aromatického chmele jsou 4,5 EUR/kg a hořkého v rozmezí 4,0-10,2 EUR/kg.

Ostatní země nebyly zastoupeny na jednání ani nedodaly aktuální zprávu. Stále zůstává velkým neznámým Čína, kde se však také očekává snížení ploch a produkce.


Zpráva německých obchodních firem o situaci na trhu

I když konečné údaje sklizně některých pěstitelských zemí ještě nejsou k dispozici, můžeme již s malou odchylkou kvantifikovat výsledek sklizně z roku 2009. Odhadujeme celosvětovou sklizeň téměř 111.500 tun. Sklizeň je tedy jen o 1500 tun menší než v předchozím roce 2008. Pokud přidáme přibližně 5000 tun chmele který byl zničen v Německu silným větrem a bouří, světová sklizeň v roce 2009 by mohla překročit výsledek 2008 i s mírným snížením plochy o 300 ha. To je hlavně v důsledku nově vysázených ploch, které nyní již dosahují svého plného potenciálu a zvýšená kultivace vysoko výnosových  hrubých odrůd chmele na úkor aromatických chmelů jako výsledek odrůdové obměny.

Světová produkce alfy v roce 2009 je odhadována na 11.200 tun a tak převyšuje předchozí rok přibližně o 400 tun alfy. Z toho v Evropě 4.850 tun alfa kyselin (43,3%), USA 5.150 t (45,3%) a Čína 950 t (8,4%). Z celkové alfy produkované Evropou, je 3.500 t produkováno Německem. Důležité je připomenout, že v Německu 500 tun alfy padlo  bylo ovlivněno povětrnostními a meteorologickými podmínkami. Naproti tomu poptávka pivovarského průmyslu bude pro rok 2010 nanejvíš 8.500 tun. To znamená, že tu je navíc 2.700 tun alfy ze sklizně 2009. Asi dvě stě tun je využíváno farmaceutickým průmyslem. Všechny z těchto alfa hodnot jsou ze vzorků odebíraných ihned po sklizni.

Významná nadprodukce z roku 2009 má samozřejmě vliv na průběh trhu. S pivovary, které se zkoušely zásobovat do budoucna kontrakty (po roce 2007), bylo a bude jednáno s cílem nalezení řešení přezásobování. Je nutné poukázat na to, že pivovary vstupovaly do budoucích smluv se doměnkou; a) zvyšující se produkce piva a b) stejný receptur. To se však nestalo. Produkce piva stagnovala a v některých zemích dokonce významně poklesla. V důsledku zvýšeného použití pre-isomerizoaných produktů došlo ke změnám receptur. Původní odhadované množství potřeby chmele se díky těmto okolnostem snížilo.

Vyjednávání s pivovary není ještě ve všech případech uzavřeno. Odložení dodávek ze smluv na produkty chmele ze sklizně roku 2009 do dodávek z budoucích sklizní ve většině případů není možné, protože produkty ze sklizně 2009 by zůstaly u obchodníků a nebyly schopné prodeje. Výsledné ztráty z těchto produktů nebudou vykompenzovány. V mnoha případech se dohodlo, že tyto produkty budou skladovány za příslušný poplatek a úroky a následně dodány v pozdějším čase. Pravděpodobně stejným způsobem bude muset být řešen nadcházející sklizňový rok. Výsledkem bude (po vypršení smluv) nashromáždění zásoby na 1-2 roky. Velice se obáváme tohoto vývoje. Je také důvod se obávat, že během této doby nebude docházet  k žádným kontraktům mezi pivovary a obchodníky a obchodníky a pěstiteli. Pokud zůstane produkce konstantní dojde k přebytku po uplynutí těchto smluv.

Ke zlepšení této situace, obchodníci zahájili jednání s pěstiteli a vynakládají úsilí ke zredukování nasmlouvaného množství již na sklizeň 2010. Prodloužením smluv, je pak snížené množství posunuto na následující sklizně. To samé by bylo provedeno se smlouvami s pivovary. A tak nepotřebné plochy jako výsledek snížení nasmlouvaného množství by se musely vyřadit. Alternativní doporučení pro pěstitele je nahradit odrůdy, které již nejsou konkurenceschopné, novými odrůdami.

Bohužel, je jasné, že ačkoli snížení smluvního množství a nahrazení odrůd byly vnímány pozitivně, pěstitelům v současné době chybí ochota snížit pěstitelskou plochu. To nás vede k zamyšlení o otázce snížení celosvětové pěstitelské plochy v řádu několika tisíc hektarů, která byla prezentována na četných událostech všech obchodních firem a pěstitelských organizacích. Přestože plocha v USA a Číně rostla ve větší míře než v Německu, je špatné být nedůvěřivý ke snižování ploch. Pravdou je, že přeorientovaní na alfa a vysoko výnosové odrůdy v Německu bude mít za následek vyšší nárůst. Avšak očekáváme značné snížení pěstitelské plochy pro sklizeň 2011.

Pivovary, kteří mají z výše uvedené nadprodukce na trhu profit neuzavíraly, nebo jen v malé míře dopředu, smlouvy. Volný chmel (spot hop) je dostupný v dostatečném množství a prodáván za velmi nízké ceny. Část z tohoto chmele je používán na pokrytí současné poptávky zbylá část na vytváření zásob.

Všechen chmel ze sklizně 2009 nebyl prodán.

Podle našich informací, ostatní evropské země pěstující chmel jako Slovinsko, Polsko, Ukrajina a Česká republika také má neprodané sklady. Je však těžké odhadovat rozsah těchto zásob. Pravděpodobně pár stovek tun v každé zemi.

Předpovědět přesnější vývoj plochy v roce 2010 je velmi složité. V Německu očekáváme nevýznamnou redukci plochy. Ve Slovinsku tak jako v Polsku a na Ukrajině bude snižování přibližně 200 až 250 ha. V České republice očekáváme snížení 50 – 100 ha. Ve Spojených státech bude snížení plochy sčítat asi 2.500 – 3.000 ha. Čína zůstává pořád otázkou, mělo by zde dojít k značnému snížení.

Stále musíme mít na paměti, že pěstitelská plocha není jediný rozhodující faktor pro produkci chmele a hodnot alfa kyselin. Také odrůda má na tento fakt vliv.
(Heinz-Jürgen Cooberg, Peter Hintermeier)

Představenstvo IHGC

Na představenstvu IHGC delegáti diskutovali o budoucím plánu jednání IHGC. Jako nejbližší je výjezdní zasedání v Turecku 25-28.července 2010. Na tuto akci bylo registrováno celkem 38 účastníků. Program je dostupný na webových stránkách IHGC. Případní zájemci mohou ještě kontaktovat do konce dubna cestovní společnost na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo samozřejmě prostřednictví Svazu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , který se postará o registraci. Dále byl projednáván podzimní meeting který se bude konat den před veletrhem BRAU-BEVIALE. Jednání je tedy naplánováno na 9.listopadu 2010 v Norinberku v Německu. Žádné další otázky se u tohoto bodu neprojednávaly.

Vedení sekretariátu IHGC informovalo o obdržení návrhů na členství v IHGC od následujících organizací: MORAGROIND srl, Rumunsko – navrhl p.Acatiu Mora; Hop growers of Slovenia – navrhl p.Janez Oset a ELLERSLIE HOP-AUSTRALIA, Pěstitelé a dodavatelé chmele a chmelových produktů od roku 1932 – navrhl p.Greg Croke.
Generální tajemní předložil tyto návrhy k posouzení. Následně byla vznesena otázka týkající se členských poplatků. Bylo prezentováno, že na konci fiskálního roku 2009/2010 11 z 33 IHGC členů nezaplatilo jejich poplatky včas. To je celkem 5.895 EUR. Navíc je také potřeba také zmínit výši 3.450 EUR dluhu z minulých let.
Dále byl diskutován bod ohledně jednání ekonomické komise. Na jednání v Paříži členové IHGC doručili jen 8 hlášení o statistice chmele v jejich zemi (tabulka dostupná na webu IHGC). Od ostatních zemí nebyly aktualizovány údaje pro roky 2009 nebo 2010. Musely proto být použity stejná data z předchozích zpráv. V roce 2010 se odhaduje plochu na přibližně 52 tis. ha s produkcí 107tis tun a 10.100 tuny alfa kyselin. V této souvislosti byla otevřena debata o současné nadprodukci chmele. V roce 2010 by mělo dojít ke snížení o přibližně 3tis. ha a to hlavně v USA. Pravděpodobně to však nebude dostatečné v závislosti na vývoji poptávky. Byla znovu zdůrazněna včasnost doručení národních statistik pro lepší a přesnější odhady trhu a zásob. V tomto důsledku se představenstvo rozhodlo formalizovat výhody a povinnosti členů IHGC. Vypracovaný souhrn bude dostupný mezi budoucími jednaními.

Chmelařský zájezd 2010 - Turecko
Termín zájezdu je 25.-28.července 2010. Program chmelařského výjezdu nabízí pestrý obsah. Za osobu letecky z Mnichova je cena stanovena na 995 EUR (nezahrnuto pojištění proti zcizení zavazadel nebo zrušení letu). Termín posledních případných registrací je možný do konce dubna. V rámci exkurze bude návštěva místního pivovaru EFES a chmelařské společnosti TARBE, která dodává chmel právě tomuto pivovaru. Součástí výjezdu je i návštěva četných monumentů a historických míst.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.