ČeštinaEnglish


BrauBeviale 2023

Navštivte nás v hale č. 1, na stánku 550
Banner
Banner
Banner
Home České aktuality Tisková zpráva - 11.12.2009
Tisková zpráva - 11.12.2009 PDF Tisk Email

V České republice se v roce 2009 sklidilo 6615,7 t chmele

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Žatec (ÚKZÚZ, vedoucí Ing. Vladimír Barborka) poskytl konečné údaje ke sklizni chmele v roce 2009.
 
V ČR se v roce 2009 podle ÚKZÚZ sklidilo celkem 6615,7 t chmele (2008 - 6759,2; 2007 – 5630,6) což odpovídá výnosu 1,25 t/ha (2008 – 1,27).


 
V Žatecké chmelařské oblasti bylo vypěstováno celkem 4612,94 t (2008 - 4576,2 t), tj. výnos 1,18 t/ha (2008 - 1,16 t/ha), v Úštěcké oblasti celkem 834,59 t (2008- 960,41) t, tj. 1,24 t/ha (2008 - 1,45 t/ha) a v Tršické chmelařské oblasti celkem 1168,13 t (2008 - 1215,84 t), tj. výnos 1,58  t/ha (2008 - 1,69 t/ha).
 
Oproti minulému roku došlo k mírnému snížení produkce, ale z pohledu roků 2006 a 2007 lze hodnotit rok 2009 jako dobrý. Letošní rok je čtvrtým nejlepším za posledních 12 let. Průměrný výnos všech oblastí se takřka nezměnil. V Úštěcké a Tršické oblasti došlo ke snížení průměrného výnosu na hektar. Neblahým faktem je stálé snižování ploch na našem území. Úrodu poměrně neblaze ovlivnilo i počasí v průběhu vegetace a to zejména koncem července a v druhé dekádě srpna, kdy vlivem klimatických jevů padlo několik desítek chmelnic.

 

Žatecký poloraný červeňák

Největším podílem (81,55 %) se na produkci s 5395,25 t (2008 - 5563,14 t) podílela jemná aromatická odrůda Žatecký poloraný červeňák. Na Žatecku bylo sklizeno 3845,28 t, tj. výnos 1,11 t/ha (2008 - 3848,49 t, 1,08 t/ha), na Úštěcku 726,76 t, tj. výnos 1,22 t/ha (2008 - 846,5  t, 1,42 t/ha) a na Tršicku 823,21 t, tj. výnos 1,43 t/ha (2008 - 868,15 t, 1,5 t/ha) Žateckého poloraného červeňáku. 
 
Oproti roku 2008 tak bylo sklizeno v ČR v roce 2009 o 167,89 t méně a oproti roku 2007 o 831,85 t více odrůdy  Žatecký poloraný červeňák.

Plocha odrůdy Žatecký poloraný červeňák však klesla jen za posledních deset let od roku 1999 v ČR o 1202 ha, tedy již přes 20 %. Pokles ploch odrůdy Žatecký poloraný červeňák pokračoval také díky nízké obnově i když ta v letošním roce dosáhla téměř 5% a stále velmi vysokému průměrnému stáří porostů této odrůdy v České republice.

 

Další české odrůdy

Výsledky dalších českých odrůd je nutno hodnotit individuálně podle jejich charakteru i podle oblastí. Dobře si vedla jako v minulém roce aromatická odrůda Sládek s celkovou produkcí 567,93 t, tj. průměrným výnosem 2,08 t/ha (2008 – 548,63 t, 2,29 t/ha; 2007 - 488,2 t, 2,27 t/ha). Produkce aromatické odrůdy Premiant činila 483,88  t, tj. výnos 1,67 t/ha (2008 - 478,95 t, 1,79 t/ha; 2007 - 424,4 t, 1,7 t/ha). Celková produkce u hořké odrůdy Agnus činila 123,84 t, tj. výnos 2,14 t/ha (2008 - 114,1 t, 2,19  t/ha 2007 - 119,7 t, 2,35 t/ha). Jak je zřejmé výše, hektarové výnosy nepatrně klesly za poslední dvě vegetační období. Zvýšila se ale produkce zejména u odrůd Sládek a Agnus a to díky mírnému nárůstu plochy. Významná změna však zaznamenána nebyla.


Obsah hořkých látek

Následující hodnoty jsou za celou republiku dle Chmelařství družstva, Žatec.(údaj ke dni 8.12.09)

Žatecký poloraný červeňák  3,94 %
Sládek     7,58 %    
Premiant     9,84 %
Agnus      11,81 %

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.