ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Zahraniční aktuality Podzimní zasedání IHGC 2009 - Mnichov
Podzimní zasedání IHGC 2009 - Mnichov PDF Tisk Email

Členové Mezinárodní organizace pěstitelů chmele se sešli na zasedání v německém Mnichově. Toto jednání se konalo dne 6.listopadu 2009. Celkem se zúčastnili zástupci 7 pěstitelských zemí a 6 obchodních organizací. Českou republiku zastupovali představitelé Svazu pěstitelů chmele a Chmelařství, družstva Žatec.

Ekonomická komise

Německo – Po rekordní sklizni v roce 2008 se očekává lehce nadprůměrná sklizeň s nižšími výnosy oproti loňsku. Celková sklizeň chmele by se měla pohybovat okolo 31250 t a to na celkové ploše 18472 ha. Průměrný výnos se pohybuje okolo 1,7 t/ha.(2,1 t/ha r.2008) Produkce alfy bude celkem 3520 t . U aromatických odrůd klesla plocha odrůdy Hallertauer téměř o 900ha ale naproti tomu došlo k navýšení vysokoobsažné odrůdy Herkules něco málo přes 500 ha. Co se týče nejrozšířenější odrůdy v Německu, prvenství si stále drží odrůda Magnum s plochou 4267 ha a průměrnou alfou 15,7%. Německá asociace uvádí, že pokrytí produkce smlouvami na rok 2009 z 90% a množství volného chmele okolo 5000 t.

 

USA – na americkém venkově došlo drastickému zvýšení produkce chmele a to zhruba o 5tis tun chmele. Celková produkce se zvýšila z 36574 t na 41500 tun chmele a plocha chmele je 16238 ha. Průměrné výnosy aromatických odrůd se zvýšily o 0,2%, ale obsah alfy se snížil v průměru o 0,5-1% oproti loňsku. Plocha nejrozšířenější aromatické odrůdy Willamette klesla o 711 ha. Nejrozšířenější hořká odrůda Zeus sčítá 2994 ha. Dle vyjádření Mr.Roye nízké konstrukce byly perspektivní většinou s výnosem okolo 2 t/ha. Pro rok 2010 lze pravděpodobně počítat se snížením ploch. Letos se nesklízelo 300-400 ha chmele a to zejména aromatických odrůd (Willamette, Cascade)

 

Polsko – na ploše 2233 ha se počítá s obdobnou sklizní jako v minulém roce, tj. 3445 t. Plocha aromatické odrůdy Lubelski by měla být na loňské hodnotě 591 ha s průměrnou alfou 3,53%. Nasmlouvanou produkci mají dle zprávy z 29%.

 

Slovinsko - na ploše 1579 ha bylo sklizeno 2400 t chmele. Slovinsko se potýká jako američané s velkým množstvím volného chmele. Je zde přibližně 1200 tun. Meziročně došlo k mírnému zvýšení ploch chmele odrůd Aurora (962 ha), S.Golding a Bobek zůstal na stejné hodnotě(323 ha) a Bobek (160 ha). Pěstitelé se potýkali také s poměrně častými srážkami a nepřízní počasí v podobě padlých chmelnic.

 

Ukrajina – na ploše 1247 ha bylo sklizeno 1340 t chmele. Chmel pěstuje celkem 73 pěstitelů. Snižují se stále plochy některých aromatických odrůd, jako např. Klon 18 (z 160 ha na 121 ha). Naopak navýšení u aromatických došlo u Natsionalniy (z 88 ha na 193 ha) nebo Zagrava (z 196 ha na 221 ha). U hořkých odrůd došlo k významnějšímu poklesu ploch u odrůdy Promin o 50 ha na 103 ha. Dle zprávy došlo u aromatických odrůd k znatelnému zvýšení výnosu na průměrnou hodnotu 1,56 t/ha.

 

Anglie – Na ploše 1080 ha bylo sklizeno 1450 t chmele. Téměř všechen chmel by měl být pod smlouvou. U jednotlivých odrůd nedošlo k významnému rozdílu oproti lonskému roku a to jak v produkci, výnosu či obsahu alfa hořkých látek. Obchod je charakterizován jako poklidná s nízkým obchodem.

 

Rusko – nebyla dostupná zpráva a hodnoty loňského roku. Chmel se pěstoval na 220 ha o produkci 160 tun chmele.

 

Slovensko – chmel se pěstoval na 235 ha s produkcí 240 tun chmele. Tj. snížení plochy o 40 ha. Výnos jediné odrůdy a to ŽPČ se lehce snížil na hodnotu 1 t/ha. Veškerá produkce je nasmlouvána do roku 2011.

 

Nový Zéland – na ploše 400 ha bylo sklizeno 832 t. Plocha se tedy mírně zvýšila a to v důsledku lepších průměrných výnosů. Většina produkce byla prodána dopředu. Zůstal jen nepatrný zůstatek odrůdy Pacifik Gem a New Zealand Hallertau Aroma. Klimatické podmínky byly excelentní. Nový Zéland využívá jejich program biologické ochrany proti škůdcům.

 

Rakousko – očekávají produkci lehce nižší než loňi. Na ploše 224 ha bylo sklizeno 342 t chmele. Produkce chmele je prodána až do roku 2012. V roce 2008 byly průměrné ceny aromatického chmele (odrůdy Malling, Perle, Celeia, Cicero) 6,4 EUR/kg a ceny odrůdy Magnum(24 ha) 11 EUR/kg.

 

Belgie – Na ploše 186 ha bylo celkem sklizeno 355 t chmele. Počasí nebylo ideální. Střídaly se extrémní podmínky (příliš teplo nebo vlhko), ale očekává se normální úroda. Jsou zde obavy z používání přípravků proti plísním. Přípravky používané k postřikům již nejsou registrované.

 

Bulharsko – došlo oproti loňsku k výraznému snížení plochy a produkce, kdy na ploše 160 ha bylo sklizeno 182 t chmele. Průměrný obsah alfy u aromatických odrůd 6,2% a u odrůdy hořké Nugget 11,2 %.

 

Francie – došlo k razantnímu poklesu plochy a tím produkce. Chmel se pěstoval na 535,5 ha bylo sklizeno 817,5 t chmele. Oproti loňskému roku došlo k poklesu produkce téměř o 45%. U aromatických odrůd byl obsah alfy pouze 2,5 % a výnos 1,7 t/ha. K největšímu poklesu došlo u odrůdy Spalt a to o 322 ha. Stále zde panuje nejistota prodeje produkce.

 

Další země nebyly na jednání zastoupeny ani nedodaly aktuální zprávu. Z tohoto pohledu je největším otazníkem Čína, kde se počítá s nárůstem produkce vzhledem k zvýšeným plochám chmele.

 

 

Zpráva německých obchodních firem pro Ekonomickou komisi při IHGC

Dle vypočtených výsledků úrody chmele dostupných v tuto chvíli světová produkce v roce 2009 se předpokládá více než 100.000 t (v roce 2008 111.000 t). Celosvětová produkce alfy je odhadována na více než 10.000 t alfy (komentář autora: množství zmíněné alfy jsou na základě hodnot před zpracováním, tj. s ohledem na ztráty během skladování, ale ne na ztráty při výrobě).


Pěstitelské země v EU zaujímají přibližně 49.000 t produkce chmele nebo 4.400 tun alfy. To by znamenalo téměř o 700 tun alf méně než v roce 2008 (i když ta byla rekordní v rámci EU). Úroda roku 2009 je průměrný výsledek navzdory ničivým bouřím, které byly v několika zemích jakožto Německu nebo České republice.


Současné odhady USA jsou přibližně 4.700 tun alfy. To znamená o téměř 600 tun alfy více, která bude na trhu dostupná než loni. A to výhradně v důsledku enormně velkého výnosu na hektar ačkoliv alfa obsah mírně klesl pod průměr ve všech amerických odrůdách.


Množství úrody v Číně je pravděpodobně 850 – 900 tun alfy. Přesné výsledky v současnosti nejsou dostupné.


V neposlední řadě další příčinou hodnot produkce přes 100 tisíc tun chmele a 10 tisíc tun alfy je vysoké navýšení pěstební plochy. Po úrodě roku 2007 bylo celosvětově pěstováno dalších přibližně o 7tis. ha chmele více. Nejvíce ve Spojených státech a to 4tis ha dle v Číně(1500 – 2000 ha) a Evropské unii, kde došlo k navýšení o 1500 ha. Dále přidal ke zvýšení alfy fakt, že tyto nové plochy na kterých byly vysázeny nové odrůdy mají velmi vysoký alfa potenciál.


Toto zvýšení ploch bylo vyvolané silným zvýšením poptávky v dlouhodobém horizontu pivovarským průmyslem. Po letech 2006 a 2007 s nedostatkem chmele se vymrštili ceny, kdy pivovary horlivě zabezpečovali jejich dodávky uzavíráním smluv. V té době pivovarský průmysl začal hledat možnosti ušetřit na chmelu a tím snižovat náklady. Receptem pro pivovary byla změna a čím dál více používat účinnější chmelové produkty. Toto opatření vede ke snížení alfa dávek na hektolitr piva.


Již od konce roku 2008 byla více pociťována celosvětová ekonomická krize a mezinárodní pivovarský průmysl nezůstal výjimkou. Očekávané zvýšení ve výrobě tedy klesalo. Poté co v letech 2004 až 2007 produkce piva rostla mezi 4-6 % každoročně, v roce 2008 to bylo již jen 1,6 %. Pro rok 2009 se očekává snižování, nejlépe stagnace obchodu s pivem. Tento fakt bude mít významný dopad na chmelařství. Zatímco na začátku roku 2008 pivovarství a chmelařský průmysl ještě očekával zvýšení poptávky na více než 9tis tun alfy, rok 2009 hovoří, že poptávka bude významně nižší ne 8 tis tun alfy díky těmto faktům.


Důsledkem je, že pivovary již úrodu roku 2008 nakoupili větší než potřebovali teď a uzavřeli moc kontraktů dopředu než bylo nutné. Pozdější kalkulace ukázaly, že v roce 2008 přibližně 2700 tun alfy bylo více vyprodukováno než bylo potřeba. Části této nadprodukce jsou ještě neprodané u farmářů a to hlavně v Číně a v EU zemích jako Polsko a Slovinsko nebo na skladech obchodních společností. Další zásoby v mezinárodním obchodu byly prodány pivovarskému průmyslu, ale jsou stále na skladě na výzvu. A hlavně pivovary si vybudovaly zásoby za které zaplatily, ale dosud je ještě nepoužily.


Přebytek úrody z roku 2009 sčítá nejméně 2500 tu alfa kyselin a to způsobí další zvýšení zásob. V rámci velmi krátké doby se světový chmelařský průmysl dostává do krize s nadprodukcí. Obchod tuto skutečnost dokazuje. Pivovary, které mají příliš mnoho smluv, zkouší tyto smlouvy přehodnotit nebo je úplně zrušit, aby si pohlídaly stav zásob. Žádná ze chmelařských zemí na světě nemá významná jednání. Jen Německé obchodní firmy berou neprodaný chmel do poolu a to buď velmi málo nebo za nízké ceny.


Mezinárodní chmelařský průmysl musí snížit pěstitelské plochy tak brzy jak to bude možné a zastavit nadprodukci. Zvláště ty země a pěstitelé musí jednat kteří zvýšili jejich plochy během několika minulých let bez toho, aniž by produkci měly pokrytu smlouvami. Ale také Amerika a Německo musí hledat možnosti, i když to bude obtížné a snížit plochy na které mají smlouvy. Hledání řešení bez konzultace s pivovarským průmyslem nebude možná. Pivovarský průmysl si ale také musí uvědomit jejich zodpovědnost za události během posledních tří let. (Peter Hintermeier, Heinz-Jürgen Cooberg)

 


Představenstvo IHGC

Na zasedání představenstva IHGC byl projednán zápis z minulého zasedání a návrhy na další jednání organizace. Byl připraven a schválen organizační program pro výjezdní zasedání v Turecku. IHGC připravilo toto zasedání ve spolupráci s německým svazem pěstitelů chmele. Akce je naplánována na dny 25.-28.července 2010. V rámci exkurze bude návštěva místního pivovaru EFES a chmelařské společnosti TARBE, která dodává chmel právě tomuto pivovaru. Součástí výjezdu je i návštěva četných monumentů a historických míst. Jarní zasedání v příštím roce je naplánováno na 16.dubna 2010 v Paříži. Dále představenstvo předložilo program a organizační schéma pro kongres, který se bude konat v australském ostrovním státě Tasmánie ve městě Hobart ve dnech 10.-21.února 2011. Tento zájezd si je možno rozšířit o neoficiální část a to na Nový Zéland.

Pan Otmar Weingarten informoval delegáty o jednáních v problému tzv. „minoritních použití“ směrem k EU. Cílem je vytvoření směrnice EU pro podporu minoritních plodin či minoritních použití. Chmel také spadá do této kategorie. Na základě konference, která se konala na začátku listopadu v Bruselu se skupina osmi organizací které usilují o tuto směrnici, shodla v klíčových bodech. V první řadě, je potřeba ochránit speciální plodiny a užití. To zajistí vyšší hodnotu těchto plodin a přispěje i k vysoké kvalitě a zdraví nezávadných potravin pro zákazníka. Větší koordinace je dalším bodem ve vztahu k jednajícím organizacím. Organizace se shodly, že tato schůzka byla prvním krokem spolupráce jelikož zastupují jak privátní tak i veřejný prostor. V USA existuje projekt IR-4, který organizace nazývají jakým si modelem pro implementaci v EU.

Jedním z problémů u minoritních plodin je ochrana. Směrnice by tedy měla řešit zjednodušení či vytvoření výjimky registračního procesu přípravků na ochranu rostlin. Jednání jsou v počátcích a na konferenci výše zmíněnou budu navazovat další jednání s EU.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.