ČeštinaEnglish


BrauBeviale 2023

Navštivte nás v hale č. 1, na stánku 550
Banner
Banner
Banner
Home České aktuality Tisková zpráva - 4.9.2009
Tisková zpráva - 4.9.2009 PDF Tisk Email

Sklizeň chmele v ČR v roce 2009

 

Dle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského byla celková sklizňová plocha chmele v ČR v roce 2009 – 5307 ha, což znamená pokles od stavu roku 2008 o 28 ha. Hlavní odrůdou pěstovanou na území ČR zůstal Žatecký poloraný červeňák s 87,18 % plochy. Výsaz nových rostlin v roce 2009 byl proveden na 257 ha, tj. 4,84 %. Nejvíce však v žatecké oblasti a to 199 ha, na Úštěcku 33 ha a Tršicku 25 ha.

 

 

 

Rok 2009 se vyznačoval především včasným nástupem jara, vysoké teploty v začátku dubna ovlivnily rychlý růst chmele ihned po řezu. Další vývoj počasí byl optimální co do teplot i vodních srážek. Jarní práce proběhly bez větších problémů a pracovní síly se zajišťovali podstatně snáze než v roce minulém. Nákladová úroveň zůstala vysoká na všech položkách. K nárůstu došlo hlavně u hnojiv a pracovních sil oproti minulému roku. V průběhu vegetace zasáhly chmelařské oblasti bouřky s kroupami a silným nárazovým větrem. Nejvíce byly poškozeny kroupami koncem května porosty chmele na ploše přes 400 ha, dále pak silným větrem koncem července, kdy padlo 109 ha chmelnic a potom 17.8 padlo následkem silných větrů dalších 36 ha chmelnic.


Sklizeň chmele v ČR začala již 14.8 a to zejména na padlých chmelnicích a následně v týdnu od 17.8 do 21.8. začala sklizeň u všech pěstitelů. Dokončení sklizně se u většiny pěstitelů předpokládá v prvním zářijovém týdnu, další část ukončí sklizeň do 10.9. Práce u hybridních odrůd se protáhne cca do 20.9.

 

 

Předběžné výsledky sklizně chmele


Celková produkce žateckého poloraného červeňáku se vlivem kalamitního počasí v průběhu vegetace (kroupy, vichřice), ale i vlivem počasí v druhé polovině srpna odhaduje proti minulému roku nižší o cca 10 % na úroveň 5000 t. Tento výsledek je pro řadu pěstitelů zklamáním, protože porosty ještě před měsícem dávaly větší předpoklady výnosu.

 


V hlavní Žatecké chmelařské oblasti, kde je 73,5 % ploch chmelnic v ČR odhadujeme, že výnos hlavní odrůdy ŽPČ bude nižší proti minulému roku o cca 350 t s odhadovaným výnosem 1,01 t/ha. V Tršické chmelařské oblasti se výnos pohybuje mírně pod loňským průměrem na úrovni 1,35 t/ha u ŽPČ. Úštěcká chmelařská oblast předpokládá výnos u ŽPČ 1,17 t/ha. Sklizeň ostatních českých odrůd (Premiant, Sládek, Agnus a další) se dá předpokládat mírně lepší než minulý rok a mohla by se pohybovat na úrovni 1250 t. Předpokládaná celková produkce chmele sklizně r.2009 v ČR se odhaduje na 6250 t, tj. o 7,14 % méně než v roce minulém.

 


Kvalita chmele z pohledu alfa hořkých látek je dobrá na úrovni minulého roku s průměrným obsahem alfy u ŽPČ 3,6 – 3,8 % dle oblastí. Vzhledem k vývoji počasí v průběhu sklizně se v některých oblastech sníží kvalita chmele. Z důvodu dlouhé sklizně a teplého počasí se některým pěstitelům nedaří udržet nepříznivý vliv svilušky chmelové (Tetranychus urticae Koch.) a peronospory chmelové (Pseudoperonospora humuli).

 


Vzhledem k předpokladům sklizně chmele i v ostatním světě, kde se očekává dobrá úroda, se dá předpokládat mírný pokles ceny proti minulému roku u všech odrůd.

 


Podstatné je, že české chmelařství bude schopno naplnit dlouhodobě uzavřené smlouvy s odběrateli a dát jistotu i do budoucna, že je solidním partnerem pro zpracovatele chmele. Hlavním úkolem i do příštích let zůstává obnova porostů a tím i stabilizace produkce pro naplnění poptávky a jistoty dodávek kvalitního českého chmele.

 

 

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.