ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home České aktuality Plochy chmele 2009
Plochy chmele 2009 PDF Tisk Email

Plocha chmele v ČR zůstala na úrovni roku 2008, k dalšímu mírnému poklesu došlo pouze u odrůdy Žatecký poloraný červeňák a to především v Žatecké chmelařské oblasti. Podle informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, oddělení chmele a registru chmelnic  byla celková plocha chmelnic v ČR k 30.4.2009 - 5305 ha.

 

Oproti sklizňové ploše roku 2008 se jedná o pokles o 30 ha. Největší plochu zaujímá odrůda Žatecký poloraný červeňák s 4627 ha (pokles o 111 ha), dále odrůda Premiant s 293 ha (nárůst o 26 ha) a odrůda Sládek s 275 ha (nárůst o 36 ha). O 6 ha se zvýšila také plocha odrůdy Agnus (na 58 ha).

 

K největšímu snížení ploch došlo v Žatecké oblasti a to o 54 ha na 3899 ha, když pokles Žateckého poloraného červeňáku v této oblasti činil 106 ha. V Úštěcké oblasti došlo k nárůstu o 6 ha na 669 ha, když pokles Žateckého červeňáku činil 1 ha a v Tršické oblasti narostly plochy celkem o 18 ha na 737 ha, když pokles Žateckého červeňáku činil 4 ha.

 

Nové výsazy představují celkem 249 ha, tj. 4,7% celkové plochy (v roce 2008 to bylo 210 ha, v roce 2007 - 196 ha, 2006 – 109 ha). Vzhledem k věkové struktuře porostů chmelnic by v současné době však měla být obnova na úrovni 300-400 ha. Kritická situace je stále u odrůdy Žatecký poloraný červeňák a zejména pro udržení tradičního Žateckého chmele, který je evropským chráněným označením původu, by měly být využity všechny dotační možnosti, například i článek č. 68 nařízení č. 73/2009.

 

Jarní práce v předstihu

 

Vzhledem k vývoji počasí v průběhu dubna se vegetace a tím i práce ve chmelnicích dostaly do předstihu 1-2 týdnů v závislosti na poloze chmelnic. Stěžejním pro další vývoj chmele je zejména zavádění a především v minulých dvou letech kulminovaly problémy se zajištěním dostatečného počtu pracovníků pro tyto práce. V roce 2009 se však zatím pěstitelům daří, pravděpodobně také díky ekonomické krizi, pracovníky pro jarní práce zajistit a u řady podniků je již první fáze zavádění ukončena. Dostupnost a cena pracovní síly však budou hrát v budoucnosti dále rozhodující roli při pěstování chmele v ČR.

 

Chmel v České republice podle ÚKZÚZ pěstuje 135 pěstitelů (91 na Žatecku, 31 na Úštěcku a 13 na Tršicku).

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.